Senatorul Titus Corlățean, președintele Delegației române la APCE, a luat cuvântul pe tema evaluării Parteneriatului pentru Democrație cu Parlamentul Iordaniei

În cadrul celei de-a patra părți a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 9-13 octombrie 2017), senatorul Titus Corlățean a luat cuvântul, din partea Grupului Socialist, în cadrul dezbaterii raportului cu tema: “Evaluarea Parteneriatului pentru Democrație cu Parlamentul Iordaniei”, raportor Josette Durrieu (Franța, Grupul Socialist).
În expunerea sa, senatorul Corlățean a salutat progresele semnificative ale Iordaniei, evidențiind complexitatea contextului regional, care trebuie avut în vedere înaintea oricărui demers de evaluare.  A menționat că raportul a reușit să găsească un just echilibru între, pe de o parte, importanța stabilității și securității acestei țări, având în vedere rolul extrem de important pe care îl deține în Orientul Mijlociu, iar pe de altă parte necesitatea de a avansa reformele democratice asumate inclusiv în baza Parteneriatului pentru Democrație cu APCE. A salutat recentele reforme legislative privind procesul de descentralizare și în materie penală care au vizat ameliorarea statutului femeii în societate și organizarea în bune condiții, la 15 august 2017, a alegerilor locale, municipale și regionale. A evidențiat faptul că există încă probleme esențiale, delicate și urgente de reglat, și anume pedeapsa capitală, un prim pas în acest sens putând fi instituirea unui moratoriu privind aplicarea acestei sancțiuni penale, precum și detenția administrativă și așa-zisele crime de onoare prevăzute de art. 340 din Codul penal iordanian.
Parlamentarul român și-a exprimat aprecierea pentru ritmul progreselor democratice într-o țară care împărtășește un alt model cultural decât cel european, iar măsurile adoptate în ultima perioadă de către autoritățile de la Amman se pot constitui în exemple de bune practici pentru statele din regiune. A subliniat nevoia de a fi continuat procesul de reformă în baza unei voințe politice clare și a cooperării strânse cu Consiliul Europei.