Raport al Curţii de Conturi privind Poşta Română

Poşta Română a acordat în 2016 bonusuri ilegale în valoare de 235 de mii de lei, arată un raport al Curţii de Conturi. Sunt de asemenea erori contabile la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În urma unui audit, Curtea a constatat, de altfel, numeroase abateri şi nereguli în activitatea de acum doi ani a unor ministere, companii şi agenţii ale statului.
Reporter: Iulian Olescu – Acţiunile de audit financiar şi de conformitate au identificat cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, fiind constatate peste 21 de mii de cazuri de abateri care au generat venituri suplimentare de 978 de milioane de lei, prejudicii de aproape 700 de milioane de lei şi erori financiar-contabile ce depăşesc 43 de miliarde de lei. Printre altele, raportul Curţii de Conturi indică plăţi nelegale efectuate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială de peste cinci milioane de lei, reprezentând indemnizaţii pentru creşterea copilului, alocaţii pentru susţinerea familiei sau venit minim garantat, acordate unor beneficiari care nu îndeplineau condiţiile legale pentru a primi aceste ajutoare. Un alt exemplu, este cel legat de Compania Naţională Poşta Română care a efectuat plăţi ilegale constând în acordarea unor bonusuri de peste 235 de mii de lei, care nu respectau prevederile legale în vigoare, dar a efectuat şi cheltuieli neeconomicoase, de peste 700 de mii de lei, privind tipărituri cu ocazia unor zile festive, servicii juridice, servicii de expertizare şi evaluare care nu au fost utilizate efectiv şi servicii pentru organizarea de evenimente. În plus, unele bunuri proprietate publică a statului au fost intabulate eronat în proprietatea companiei, fiind constituite apoi ca şi garanţii bancare imobiliare în contracte de credit încheiate cu diverse bănci comerciale. Raportul mai constată că Ministerul Economiei a acordat ajutoare de minimis în sumă de 205 mii de lei pentru patru entităţi, care nu îndeplineau condiţiile legale de participare la târguri internaţionale cu finanţare de la bugetul de stat, şi a acceptat spre decontare facturi aferente unor lucrări finanţate din subvenţii pentru programe de conservare sau închidere a minelor, deşi acestea nu respectau condiţiile legale de întocmire. Curtea de Conturi mai arată în raportul său faptul că diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat în mod special infrastructura IT a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, starea actuală a acesteia fiind critică. ANAF deţine o infrastructură IT şi de comunicaţii învechită şi neperformantă, pentru care nu s-au mai efectuat investiţii semnificative din anul 2013./cpodea/gpodea

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (19 februarie)