Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2018

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2018 este de 18.901.428, cu 4.157 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 decembrie 2017 figurau în Registrul electoral 18.897.271 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).

Precizăm că, în perioada 01.01.2018 – 31.01.2018, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 495 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 160 de  persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție;
  • 164 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere;
  • Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 19.676, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Ca urmare  a importului de date de la DEPABD, au apărut 14.225 de alegători noi, dintre care 5.170 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate reîntorși în țară și 9.055 de alegători noi, care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 ianuarie 2018.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.272.980 au domiciliul sau reședința în țară, iar 628.448 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare. Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.

Direcția comunicare și relații externe

06.03.2018