Anunț

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea anunță publicul interesat despre organizarea unei proceduri de selecţie de parteneri în vederea scrierii şi implementării unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare  2014-2020; Axa Prioritară 4, pentru implementarea Planului de management al ROSPA0009 Beştepe Mahmudia şi al rezervaţiei Dealurile Beştepe. Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească partenerii precum și detaliile privind planul de management pot fi consultate pe site-ul APM Tulcea la următoarea adresă: http://apmtl.anpm.ro.