Mesajul cu ocazia Zilei Francofoniei al Domnului Christophe Gigaudaut, Consilier de cooperare şi acţiune culturală la Ambasada Franţei în România şi directorul Institutului Francez din România – Exclusivitate RADOR

agerpres_8244003 Christophe GigaudautRADOR (20 martie) – Astăzi, România sărbătoreşte cea de a 25-a aniversare a aderării sale la Organizaţia Internaţională a Francofoniei. O ocazie de a-şi reafirma ataşamentul pentru practica limbii franceze, o limbă care, desigur, nu este oficială în această ţară, dar care încarnează o tradiţie, o istorie pentru numeroase familii de români. Mi se spune adesea că limba franceză a pierdut teren în faţa altor limbi. Că engleza e în expansiune. Că numărul de vorbitori de germana e în creştere. Pentru mine, o limbă este o fereastră spre o altă lume. De aceea, promovarea limbii franceze face parte, în mod natural, din procesul de promovare a multilingvismului. Deoarece, întotdeauna, o casă are nevoie de mai mult de o fereastră pentru a fi cu adevărat luminoasă, învăţarea limbii franceze, alături de germană, de engleză şi de orice altă limbă, este cea mai bună garanţie a unei deschideri cât mai însemnate a minţii şi a sufletului.

Astăzi, Preşedintele Republicii Franceze, Domnul Emmanuel Macron, a prezentat un set de propuneri pentru promovarea limbii franceze în Franţa şi în lume. Domnia sa a plasat această misiune în contextul dezvoltării pluralităţii lingvistice. În România, numeroase întreprinderi şi societăţi au nevoie de personal francofon. Limba franceză este, în mod clar, un avantaj pentru această ţară, pentru atractivitatea sa, pentru afirmarea sa în lume. Ţin să salut, în acest sens, munca miilor de profesori şi de membri ai personalului didactic, rolul presei francophone, al RFI România, al Secţiei franceze a Radio România Internaţional, al întreprinderilor şi companiilor care au pariat pe francofonie în dezvoltatrea lor. Astăzi la prânz, aproape 170 de picnicuri poetice au fost organizate în 64 de oraşe şi de comune din România. Acest eveniment, pe care l-am iniţiat în 2015, este o invitaţie pe care am adresat-o fiecărui francofon şi fiecărei francofone din această ţară de a-şi revendica, pe reţelele sociale, pasiunea pentru limba franceză, prin intermediul unui haiku în franceză creat special pentru această ocazie şi însoţit de hashtagul #haikunoi2018.

Le message a l’occasion de la Journée de la Francophonie de Monsieur Christophe Gigaudaut, Conseiller de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France en Roumanie et directeur de l’Institut français de Roumanie

Exclusivité RADOR

Aujourd’hui, la Roumanie célèbre les 25 ans de son adhésion à l’Organisation internationale de la Francophonie. L’occasion de dire son attachement à la langue française, cette langue, qui n’est pas une langue de la Roumanie mais celle d’une tradition dans de nombreuses familles de ce pays. Aujourd’hui, j’entends souvent dire que le français est en recul. Que l’anglais a pris le pas. Que l’allemand voit ses locuteurs augmenter. Pour moi, une langue est une fenêtre sur un monde différent. C’est pourquoi la défense du français s’inscrit volontairement dans la défense du plurilinguisme. Parce qu’une maison a besoin de plus d’une fenêtre pour recevoir davantage de lumière, l’apprentissage du français, au côté de l’allemand, de l’anglais et de toute autre langue, est le meilleur garant d’une plus grande ouverture d’esprit et de cœur.

 

Aujourd’hui, le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, a présenté un ensemble de propositions pour la promotion du français en France et dans le monde. Il a placé cette mission dans un cadre de défense de la pluralité linguistique. En Roumanie, nombres d’entreprises sont en demande de francophones. La langue française est définitivement un atout pour ce pays, pour son attractivité, pour son rayonnement. Je salue le travail des milliers d’enseignants et de professeurs, des médias francophones, Rfi Romania, RRi Section française, celui aussi des entreprises qui ont fait le pari du français pour leur développement. Ce midi, près de 170 pique-niques poétiques ont été organisés dans 64 villes et communes de Roumanie. Cet événement que nous avons créé en 2015, est une invitation faite à chacune et chacun des francophones de ce pays à clamer sur les réseaux sociaux leur amour pour la langue française en signant un haïku en français accompagner du mot-dièse #haikunoi2018.