Comunicat de presă – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Medilui (INCDPM) București

Cercetătorii științifici români de la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului vor prezenta în perioada 11-15 aprilie la Salonul de Invenții de la Geneva 2018 o soluție pentru îmbunătățirea navigației în condiții de siguranță pe Dunărea de Jos cu impact minim asupra mediului.

Soluția tehnică brevetată ca invenție este rezultatul a 7 (șapte) ani de cercetare in situ și simulări numerice care au avut ca obiectiv principal eliminarea într-o măsură cât mai mare a impactului construcțiilor hidrotehnice destinate îmbunătățirii activităților de navigație asupra traseelor de migrației a sturionilor, specii aflate pe care de dispariție și protejate CITES.

2Cercetătorii INCDPM au avut în vedere respectarea Convenției de la Aarhus cu privire la protejarea bazelor de date referitoare la sturionii marcați ultrasonic – parte din studiu – în scopul reducerii presiunii braconajului asupra acestor specii, cu respectarea în același timp a prevederilor convenției menționate privind accesul publicului la rezultatele studiului științific efectuat.

Reamintim ca INCDPM derulează de mai bine de 7 ani unicul studiu științific cu date certe rezultate din activitatea de monitorizare in situ (din Marea Neagra până la Porțile de Fier) a speciilor de sturioni sălbatici din Dunăre.

Soluția tehnică brevetată are în vedere rezolvarea problemei creșterii debitului pe Dunărea Veche în sezonul secetos în detrimentul Brațului Bala, astfel încât compensarea cu un debit suplimentar pe Dunărea Veche să îmbunătățească condițiile de navigație pe aceasta și implicit să asigure un debit sporit de răcire a reactoarelor Centralei Nucleare de la Cernavodă, fără să pună în pericol rutele de migrare ale sturionilor.

4INCDPM din București răspunde prin această soluție preocupărilor Comisiei Europene și a ONG-urilor de mediu privind păstrarea rutelor de migrație ale sturionilor sălbatici din Dunăre în condițiile creșterii capacității de transport fluvial a Dunării Vechi.

5Nu în ultimul rând precizăm faptul că prin baza unică de date acumulate la nivelul INCDPM din București și a experienței anterioare în implementarea altor două brevete ce vizau sisteme de monitorizare a sturionilor marcați ultrasonic, se asigură premisele favorabile ca România să promoveze un proiect internațional de realizare a unei platforme științifice informaționale unice care să stea la baza elaborării, modelării, testării și implementării unor soluții asumate în vederea stopării declinului speciilor de sturioni sălbatici și dezvoltării durabile a Regiunii Dunării de Jos.

Comunicat_INCDPM_Geneva_2018_09032018