Profesorul Ştefan Bîrlea – un martor al epocii comuniste

de Octavian Silivestru
de Octavian Silivestru

1947 – 1989 este perioada în care Partidul Comunist Român a fost unicul partid politic din România, singura forţă politică  care a impus drumul pe care l-a urmat România. A fost o perioadă dură în care  oponenţii regimului au fost îndepărtaţi din viaţa politică, închişi şi lichidaţi fizic.  Au fost anii în care a   existat o puternică propagandă sovietică şi apoi naţionalistă, a fost perioada în care Gheorghiu Dej şi mai ales Nicolae Ceauşescu au impus  un puternic cult al personalităţii. Pe plan economic, Partidul Comunist Român  a impus industrializarea forţată a României prin care anumite ramuri (industria constructoare de maşini, siderurgia, industria chimică) au crescut spectaculos, în timp ce producţia bunurilor de consum a fost neglijată. Viaţa economică era dirijată de Comitetul de Stat al Planificării pe baza rapoartelor, întotdeauna umflate, primate de la ministere. În realitate singurul care lua deciziile, atât economice, cât şi politice era Nicolae Ceauşescu.

Profesorul Ştefan Bîrlea
Profesorul Ştefan Bîrlea

Rapida creştere economică  din anii ’60 – ’70 a fost realizată cu ajutorul unor  mari credite obţinute din vest. La începutul anilor ’80 acest ritm nu a mai putut fi menţinut. Rambursarea forţată şi rapidă a creditelor a dus la austeritate, la o puternică nemulţumire a populaţiei.  Revoluţia din decembrie 1989 a dus la prăbuşirea regimului comunist în România.

Unul dintre martorii instaurării şi apoi ai prăbuşirii regimului comunist a fost Ştefan Bîrlea – profesor la Institutul Politehnic Bucureşti (1956- 1965, 1972 – 1979, 1988 – 1991). Paralel cu cariera profesională, Ştefan Bîrlea a avut şi activitate politică: membru al Partidului Muncitoresc Român din 1955, membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor (1956 – 1962), preşedinte al  Uniunii Asociaţiei Studenţilor din România (1962 – 1965), şef al Secţiei cancelarie a Comitetului Central a Partidului Comunist Român (1972 – 1979, 1981 – 1982), Şef al Protocolului de Stat (1972 – 1973), şef de cabinet la Preşedenţia Republicii Socialiste România (1974), preşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1982 – 1988).

Începând cu data de 4 mai,  Rador vă propune  nouă episoade cu fragmente din amintirile profesorului Ştefan Bîrlea (propaganda anilor  ‘50, Ateneele tineretului, Festivalul tineretului Bucureşti – 1953, Festivalul tineretului de la Viena – 1958, Comitetul de Stat al Planificării şi deciziile lui Ceauşescu, Cultul peronalităţii). Înregistrarea cu amintirile profesorului Ştefan Bîrlea se păstrează în Arhiva de Istorie Orală – Radio România.