Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

În fiecare an, la 1 octombrie, statele lumii sărbătoresc „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” stabilită printr-o Hotărâre a Adunării Generale a Națiunilor Unite adoptată la 14 decembrie 1990.

Marcată pentru prima oară în 1991, această sărbătoare este un semn de recunoaștere a aportului pe care persoanele vârstnice îl au la dezvoltarea economico-socială a țărilor, evenimentul consemnând o nouă viziune asupra rolului pe care aceste persoane îl joacă  în viața societății,  prin implicarea lor atât în educarea tinerelor generații, cât și, efectiv, la asigurarea bunăstării economice a gospodăriilor din care fac parte.

Cu ocazia sărbătoririi acestei zile, Institutul Național de Statistică pune la dispoziția publicului câteva informații referitoare la persoanele de 65 de ani și peste.

La 1 ianuarie 2018, persoanele în vârstă de 65 de ani și peste erau în România în număr de 3.559.957 reprezentând 18% din populația rezidentă a țării (19.523.621). Dintre vârstnicii existenți bărbații însumau 1.433412 (15% din totalul bărbaților rezidenți în România de 9.543.228 persoane), iar femeile 2117495 (21% din totalul femeilor rezidente în România de 9.980.393 persoane).

  • În plan teritorial, regiunea cu cei mai numeroși vârstnici, raportat la totalul populației rezidente sunt Sud-Muntenia Și Sud-Vest-Oltenia (peste 20% din total), urmate de Nord-Est (17,8%), Centru (17,7%) și Nord Vest (17%), cea mai “tânără” fiind regiunea București-Ilfov (15,9%).
  • Structura gospodăriilor realizată în funcţie de statutul ocupaţional al capului gospodăriei arată că cele mai numeroase categorii sunt cele de pensionari (43,9%) şi de salariaţi (38,4).
  • Structura după vârsta capului gospodăriei plasează pe locul doi gospodăriile  conduse de cele cu cap de gospodărie în vârstă de 65 ani şi peste (34,6%),  pe primul loc plasîndu-se cele  în vârstă de 25-49 ani (36,8%).
  • In anul 2017, din totalul de 5.228 mii de pensionari 3971 mii erau pensionari de asigurări sociale pentru limita de vârstă.

Mariana Drăgoi