În noua versiune a rugăciunii „Tatăl Nostru” va fi modificat versetul „Şi nu ne duce pre noi în ispită”

Adunarea generală a Conferinţei Episcopale Italiene a aprobat traducerea italiană a celei de-a treia ediţii a „Roman Missal”, operaţiune care a durat peste 16 ani, timp în care episcopi şi experţi au lucrat la îmbunătăţirea textului din punct de vedere teologic, pastoral şi stilistic. Cu acest prilej va intra în vigoare şi noua versiune a rugăciunii „Tatăl Nostru” (în care versetul „şi nu ne duce pre noi în ispită” va fi înlocuit cu „nu ne lăsa să cădem în ispită”). În intenţia episcopilor, publicarea noii ediţii constituie o oportunitate de a contribui la reînnoirea comunităţii ecleziale în urma reformei liturgice. Textul noii ediţii va fi supus atenţiei Vaticanului, după care versiunea actualizată a rugăciunii „Tatăl nostru” va intra în vigoare./cpaunel

(www.rainews.it – 15 noiembrie)