România şi Bulgaria au semnat un parteneriat pentru îmbunătăţirea transportului naval

România şi Bulgaria au semnat un parteneriat pentru îmbunătăţirea transportului naval pe sectorul comun al Dunării şi pentru răspunsul rapid în situaţii de urgenţă. Proiectul vizează şi fenomenul migraţiei, prin cooperarea cu Poliţia de Frontieră. Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc astăzi la Constanţa, de unde trasmite Sorin Cealera.
Reporter: Autoritatea Navală Română şi Administraţia Maritimă Bulgară vor colabora în următorii patru ani pentru a creşte siguranţa transportului naval pe sectorul comun al Dunării. Stabilirea unor centre de răspuns la situaţiile de urgenţă, la Turnu Măgurele şi Ruse este primul pas în implementarea acestui proiect iniţiat de vecinii de la sud. Petar Kirov, secretar general al Administraţiei Maritime Bulgare.
Petar Kirov: Proiectul vizează dezvoltarea a două platforme IT interoperabile pentru coordonarea operaţiunilor în situaţii de urgenţă. Vom alcătui astfel un plan comun de reacţie. Reporter: Laurenţiu Zanfir, director al Direcţiei Inspecţii, Siguranţă şi Securitate Navală, este coordonatorul de proiect pentru partea română.
Laurenţiu Zanfir: În vara care a trecut au fost nave rămase fără guvernare, nave puse pe uscat, oameni căzuţi în apă, anumite avarii. De asemenea şi răspunsul în cazul îngheţurilor ne-am propus, mici poluări, nu foarte mari, deci nu s-au înregistrat polări de mare anvergură la Dunăre.
Reporter: România va achiziţina două şalupe rapide pentru intervenţie, iar Bulgaria va pune la dipoziţie dou barje cu echipament complet de răspuns în situaţii de urgenţă. Proiectul este finanţat în procent de 85% de Fondul European de Dezvoltare Regională, valoarea totală ridicându-se la aproximativ 5700.000 de euro./mnecula

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 27 noiembrie