„Fericit, la 1 Decembrie am vestit hotărârea judecăţii lui Dumnezeu, prin reprezentanţii a toată suflarea românească: <Fericiţi, voi, care aţi pecetluit pe veci Unirea cu Ţara Mamă ! O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie: Şi eu am fost la Alba Iulia !.. Fiii fiilor voştri vor chezăşui puternic şi fericiţi rostind: Şi părinţii noştri or fost la Alba Iulia ! Voi sunteţi marea armată a sufletelor alese ale neamului vostru. De acum, o Românie Mare întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu şi pe credinţa poporului Său. Cuvântarea noastră de biruinţă să fie cântarea neamului pe calea lungă şi grea a veacurilor !”

Episcopul de Gherla Iuliu Hossu, doctor în teologie şi filosofie, a fost cel desemnat de Marele Sfat Naţional Român să citească mulţimilor adunate în Cetatea Albei Iulii Rezoluţiunea Adunării, prin care se hotăra unirea „tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurescă” cu Regatul României.

Mărturia sa, înregistrată chiar în anul morţii sale de părintele Todericiu, are o valoare excepţională: povestind şi uitându-se la fotografia care îl înfăţişează citind Rezoluţia, el retrăieşte acest moment de vârf al istoriei noastre, în miezul căruia s-a aflat.

Citiţi întreaga povestire la rubrica noastră, pe 17 decembrie.