Sf. Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

În fiecare an, la 27 decembrie, în cea de-a treia zi a Marelui Praznic al Naşterii Domnului, este sărbătorit Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, primul martir creştin.

Ştefan, care era de neam ales şi provenea din seminţia lui Avraam, a fost unul dintre cei şapte diaconi aleşi de Sfinţii Apostoli, din motive pastoral-misionare, după cum relatează Sfântul apostol şi Evanghelist Luca în capitolul 6 din Faptele Apostolilor: evreii din afara Palestinei (numiti elinişti), de cultură şi limbă greacă, aveau sinagoga lor aparte, la Ierusalim, şi oficiau slujbele în limba greacă, nu în limba ebraică.

În limba greacă, Ştefan înseamnă „coroană” şi se referă atât la râvna de care acesta a dat dovadă în a face cunoscută lucrarea lui Iisus Christos, cât şi la faptul că el este primul dintr-un nesfârşit şir de martiri din lumea creştină.

RADOR – 27 decembrie