Şi în 2019 Aeroclubul României va organiza cursuri teoretice şi practice în vederea obţinerii
licenţelor de paraşutist, pilot planor, pilot avion şi pilot aeronave ultrauşoare motorizate.
Tinerii cu vârste cuprinse între 15 împliniţi (modulul teoretic al cursului poate fi început la
vârsta de 15 ani, iar cel practic în zbor / salt la minim 16 ani împliniţi) şi 23 de ani neîmpliniţi
sunt eligibili pentru a beneficia de cursuri gratuite (subvenţionate) pentru paraşutism, planorism
şi aeronave ultrauşoare motorizate, în limita locurilor disponibile în fiecare unitate teritorială.
Cursurile pentru obţinerea licenţei de pilot de avion PPL(A) se efectuează numai contra cost.
Cursuri subvenţionate se vor efectua numai în seria cu începere în luna februarie.
Înscrierile se vor efectua în perioada 14 ianuarie – 8 februarie 2019.
Cursurile teoretice se vor desfăşura în perioada 9 februarie – 14 aprilie 2019, preponderent în
zilele de sâmbătă şi duminică, funcţie de disponibilitatea lectorilor şi a cursanţilor, nu mai mult
de 6 ore pe zi.
Pregătirea teoretică se va finaliza cu un examen de absolvire scris, din materia predată la
cursurile respective, care va constitui şi criteriu de selecţie pentru admiterea la modulul practic
al cursurilor, instruirea în zbor, care se va desăşura cu începere din luna mai 2019.
După obţinerea licenţei tinerii care prezintă aptitudini pot fi selecţionaţi în loturile Aeroclubului
României, unde îşi pot completa şi desăvârşi pregătirea. De asemenea, aceasta poate constitui
fundamentul unei viitoare cariere profesionale în aviaţie, de ce nu? chiar în cadrul Aeroclubului
României, cea mai mare parte dintre instructorii de zbor ai organizaţiei provenind din rândurile
foştilor cursanţi.
Pentru aeronave ultrauşoare motorizate clasa avion ultrauşor se vor efectua înscrieri în
aerocluburile teritoriale: Arad, Braşov, Bucureşti, Caransebeş, Cluj, Ploieşti şi Sibiu.
Pentru paraşutism se vor efectua înscrieri în aerocluburile teritoriale: Arad, Baia Mare (Secţia
Baia Mare şi Secţia Satu Mare), Braşov, Bucureşti, Cluj, Craiova, Deva, Iaşi, Oradea, Piteşti,
Ploieşti, Sibiu, Suceava şi Tîrgu Mureş.
Pentru planorism se vor efectua înscrieri în aerocluburile teritoriale: Baia Mare (Secţia Baia Mare
şi Secţia Satu Mare), Braşov, Bucureşti, Cluj, Craiova, Deva, Iaşi, Oradea, Piteşti, Suceava şi
Tîrgu Mureş.
Pentru zbor cu motor (PPL(A)) se vor efectua înscrieri, numai pentru cursanţi contractanţi, în
toate aerocluburile teritoriale, însă cursurile se vor efectua în una din locaţiile: Arad, Braşov,
Bucureşti, Piteşti, Ploieşti sau Tîrgu Mureş.
Pentru a putea participa la cursuri, doritorii trebuie să se prezinte în perioada specificată la
locaţiile în care se fac înscrieri pentru fiecare Aeroclub Teritorial în parte. Acolo vor primi
informaţii suplimentare şi o seamă de formulare pe care vor trebui să le completeze, să le
semneze şi să le depună (cerere de înscriere, cerere de legitimare, fişă de înscriere). Va fi
necesară, de asemenea, o copie a documentului de identitate şi achitarea contravalorii sumei de
15 euro, reprezentând cotizaţia anuală de membru al Aeroclubului României.
Pe lângă celelalte documente, candidaţii minori vor trebui să depună într-un anumit termen şi
un consimţământ notarial din partea părinţilor sau al tutorelui legal.
Suplimentar, candidaţii care se înscriu la disciplina paraşutism vor trebui să depună, până la
data de 9 februarie 2019, o adeverinţă medicală care să ateste că sunt apţi pentru activitate de
pregătire fizică deoarece vor avea de susţinut un examen de aptitudine fizică care este
eliminatoriu înainte de începerea cursului, iar pe parcurs vor efectua şi ore de pregătire fizică.
Toţi candidaţii vor trebui să achite fie taxa anuală de legitimare, care este în valoare de 15 euro
– în cazul cursanţilor subvenţionaţi, fie contravaloarea cursului teoretic – în cazul cursanţilor
contractanţi.
Toţi cursanţii vor trebui să depună, până la data de 26 aprilie 2019, o copie a certificatului de
aptitudine medicală obţinut în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
Lista centrelor şi examinatorilor aeromedicali autorizaţi să emită certificate de aptitudine
medicală: http://www.caa.ro/media/docs/Lista_AME_AeMC.pdf