2019. május 22

Klaus Iohannis: Románia megbizható partner a NATO-ban

Klaus Iohannis államfő részt vett az “I. Ferdinand” Katonai Műszaki Akadémia megalakulásának 70. évfodulóján. Ez alkalommal az államfő, egyebek mellett, a jelenlegi geopolitikai kontextusról beszélt, amely véleménye szerint számos kihivást és fenyegetést rejteget. Az államfő egyben kihangsúlyozta az euroatlanti- és a Fekete-tengeri térség stabilitásának stratégiai fontosságát. “Románia megbizható partner a NATO-ban és az EU-ban”, fűzte hozzá Klaus Iohannis. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.22)

Az Európai Unió Katonai Bizottságának brüsszeli összejövetele

Nicolae-Ionel Ciuca, a hadsereg vezérkari főnöke részt vett az Európai Unió Katonai Bizottságának brüsszeli összejövetelén. A találkozó napirendjén szerepelt az EU-NATO együttműködés, a katonai mobilitás terén az EU és a NATO által megfogalmazott közös javaslatok gyakorlatba ületésének stádiuma, az állandó struktúrált együttműködés (PESCO) és a koordinált védelmi szemle tesztelése utáni jelentés. A vezérkari főnök kihangsúlyozta az EU és a NATO közötti együttműködés fontosságát, megjegyezve, hogy támogatja a párhúzamos és koordinált gyakorlatok (Parallel and Coordinated Exercises, PACE) elképzelését és a hibrid tipusú műveletek bevezetését a NATO-gyakorlatokba. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.22)

Tavaszi iskola: A holokauszt romániai emlékhelyei

Szilágysomlyón szerdán „A holokauszt romániai emlékhelyei” elnevezéssel kezdőtött meg a tavaszi iskola, amelyet a románai Holokausztot Tanulmányozó Országos Intézet és az Észak-erdélyi Holokauszt Emlékmúzeum kezdeményezésére szervezetek. Az öt napos intenziv kurzusokon a részvevők arról értekeznek, hogy hogyan kezdődött a kommunista rendszer után a holokauszt emlékének megünneplése és hogyan alakult e folyamat a hivatalos gyakorlatokban és diszkurzusokban, magyarázta Daniel Stejerean, az Észak-erdélyi Holokauszt Emlékmúzeum igazgatója. A tanfolyam ingyenes és célja a holokauszt történelmének ismertetése, illetve annak a megerősitése, hogy soha nem szabad megismétlődnie az emberiség történelmének ezen sötét fejezetének. A program azokat az egyetemistákat és végzősöket szólitja meg, akik kutatásaikban érdeklődést tanusitanak a holokauszt iránt. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.22)

Választási szimuláció

Az Államdó Választási Hatóság a május 26-i európai parlamenti választásokat és a népszavazást szimuláló gyakorlatot szervezett szerdán. A vasárnapi szavazáson  választást monitorizáló informatikai rendszert állitanak fel, amely jelzi a szavazás korrektségét. Az urnákhoz járuló állampolgárok három szavazólapot kapnak: egyet az EP-választásra, kettőt a referendum kérdéseivel. A szavazókörzetben  a választópolgár felmutatja személyazonossági igazolványát a választási iroda számítógép-kezelő tagjának. A számítógép-kezelő választási biztos szkenneli az igazolványt, vagy – amennyiben ez technikailag nem lehetséges – bevezeti a személyes adatokat a választási részvételt monitorozó informatikai rendszerbe, amely ellenőrzi, hogy az illető gyakorolhatja vagy sem választási jogát. Aennyiben a rendszer nem jelez semmilyen rendellenességet, a számitógép-kezelő megkérdi a szavazópolgárt, hogy az EP-választáson vagy a referendumon, illetve mindkettőn akar élni szavazati jogával. Döntését a számitógép-kezelő kötelező módon közli a szavazókörzet elnökével vagy ennek helyettesével és ennek alapján a választópolgár kap egy, kettő vagy három szavazólapot, majd a szavazófülkében kifejezi opcióját. Ezt követően a  szavazólapokat beteszi az urnákba. A választópolgár, aki kezdetben csak egyik szavazáson (az EP-választást, vagy a referendum) gyakorolta választási jogát május 26-án, este 21 óráig, azaz urnák zárásáig még élhet szavazati jogával a másik szavazás esetében is. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.22)

Megkezdődött a hatodik osztályosok országos felmérője

Több mint 170 ezer hatodik osztályos tudását mérték fel szerdán a nyelv és kommunikáció vizsgán, amely egyórás volt a tételek kiosztásától számitva. A kisebbségi tanulóknak román- , magyar- és egy idegennyelvből kellett bizonyitaniuk. Csütörtökön matematikából és természettudományokból mérik a hatodikosok tudását.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 05.22)

Andrei Demeny