CADENA COPE: Bilanţul Papei Francisc după călătoria sa în România

Pontiful a evidenţiat caracterul ecumenic şi unitatea dintre creştinii catolici şi cei ortodocşi în cea de-a 30-a Călătorie Apostolică a sa

Papa Francisc a făcut bilanţul celei mai recente Călătorii Apostolice în România. El a subliniat, printre altele, unitatea dintre creştinii catolici şi cei ortodocşi, beatificarea a şapte episcopi greco-catolici şi importanţa de a şti să găsim unitatea în diversitate. În Audienţa Generală din Piaţa Sf. Petru, Sfântul Părinte şi-a exprimat bucuria de a fi putut merge ca pelerin în România. „Dragi fraţi şi surori, în weekend-ul trecut, am întreprins o Călătorie Apostolică în România, sub motto-ul „să mergem împreună”. Avem binecuvântarea de a trăi o perioadă de relaţie fraternă între diferitele biserici creştine„, a început Francisc. „În România – a spus Pontiful – majoritatea credincioşilor aparţine Bisericii Ortodoxe; şi comunitatea catolică, atât greacă, cât şi latină, este vie şi activă. Unitatea dintre toţi creştinii, chiar dacă nu este deplină, se bazează pe un singur Botez şi este pecetluită de suferinţa şi sângele vărsat în timpul persecuţiei sub un regim ateu„.

Gratitudine faţă de cei care au contribuit la această vizită

În cateheza sa, Sfântul Părinte şi-a exprimat recunoştinţa faţă de autorităţile civile şi ecleziastice şi faţă de toţi cei care au contribuit la această vizită. „Mai presus de toate, Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru faptul că a permis Succesorului lui Petru să se întoarcă în această ţară, la douăzeci de ani după vizita Sfântului Ioan Paul al II-lea„, a spus Papa. „Diferitele întâlniri au evidenţiat curajul şi nevoia de a merge împreună, atât în rândul creştinilor, în ceea ce priveşte credinţa şi caritatea, cât şi printre cetăţeni, în ceea ce priveşte angajamentul civil„.

Botezul unic, uniune între toţi creştinii

Papa Francisc şi-a adus aminte cu bucurie că motto-ul călătoriei sale „să mergem împreună” l-a putut împlini trecând prin mijlocul poporului român, ca pelerin. „În calitate de creştini, suntem hărăziţi să trăim o perioadă de relaţii fraterne între diferitele biserici. În România, majoritatea credincioşilor aparţin Bisericii Ortodoxe, în prezent condusă de Patriarhul Daniel, căruia îi adresez gândurile mele frăţeşti şi recunoscătoare. Comunitatea catolică, atât greacă, cât şi latină, este vie şi activă. Uniunea între toţi creştinii, deşi este incompletă, se bazează pe un singur Botez şi este pecetluită de sângele şi suferinţele suferite împreună în vremurile întunecate de persecuţii, mai ales în ultimul secol, sub regimul ateist„, a subliniat Pontiful.

Unitatea nu elimină diversitatea

De asemenea, Sfântul Părinte a subliniat întâlnirea cordială cu Patriarhul şi cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, unde a reafirmat voinţa Bisericii Catolice de a merge împreună, în reconciliere, spre o unitate mai completă. Această unitate a fost invocată de poporul român în timpul vizitei Sfântului Ioan Paul al II-lea. Această importantă dimensiune ecumenică a călătoriei a culminat cu rugăciunea solemnă Tatăl Nostru, în noua catedrala ortodoxă din Bucureşti. „A fost un moment de mare valoare simbolică, pentru că rugăciunea Tatăl Nostru este creştină prin excelenţă, moştenirea comună a tuturor celor botezaţi. Am spus că unitatea nu elimină diversitatea legitimă, că Spiritul Sfânt (Sfântul Duh) ne îndrumă să trăim tot mai mult ca şi fii ai lui Dumnezeu şi ca fraţi între noi„.

Întâlnire cu comunitatea catolică

În plus, Papa Francisc a indicat că împreună cu comunitatea catolică a oficiat trei Liturghii euharistice. Prima a fost la Catedrala din Bucureşti, pe 31 mai, sărbătoarea Vizitei (la vara sa, Elisabeta) Sfintei Fecioare Maria, icoană a Bisericii pe drumul credinţei şi milostivirii. A doua, la Sanctuarul de la Şumuleu Ciuc, destinaţia multor pelerini. Acolo, Sfânta Maică a lui Dumnezeu reuneşte credincioşii de diverse limbi, culturi şi tradiţii. Şi a treia celebrare a Sfintei Liturghii a fost la Blaj, centrul greco-catolicilor din România, cu beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri, mărturisitori ai libertăţii şi milostivirii provenind din Evanghelie. Unul dintre aceşti noi Fericiţi, monseniorul Iuliu Hossu, a scris în timpul detenţiei sale: „Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinţei, pentru a da iertare şi a ne ruga pentru convertirea tuturor„. Sfântul Părinte a subliniat, de asemenea, întâlnirea intensă şi festivă cu tinerii şi familiile, care a avut loc la Iaşi, vechi şi important centru cultural, o răscruce de drumuri între Occident şi Orient.

Respectul pentru toate etniile, limbile şi religiile

În cele din urmă, Papa Francisc a reamintit că ultima etapă a călătoriei sale a fost vizita la comunitatea de romi din Blaj. „În acel oraş există mulţi romi şi de aceea am vrut să-i salut şi să-mi reînnoiesc apelul împotriva tuturor formelor de discriminare şi în favoarea respectului pentru oamenii de orice etnie, limbă şi religie„.

Autor: Renato Martínez, Vatican News

https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/vaticano/noticias/audiencia-general-del-papa-francisco-del-junio-2019-20190605_429979

Traducerea: Cristina Zaharia

CADENA COPE (Spania), 5 iunie 2019