CNAIR înființează o nouă Direcție Regională de Drumuri și Poduri

Referitor la înființarea DRDP Focșani, CNAIR precizează ca potrivit punctului 13 al Hotărârii CA nr 7/30.05.2019, Consiliul de Administrație al CNAIR SA a fost de acord cu elaborarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung prin înființarea unei noi regionale de drumuri poduri.

Respingerea acestui punct de pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 13.06.2019 este doar o problematică ce ține de avizările interne, urmând ca materialul să fie repus pe circuitul de avizare potrivit dispozițiilor legale. 

Așa cum s-a motivat în nota de fundamentare, înființarea acestei regionale este imperativ necesară pentru realizarea în bune condiții a activității CNAIR din teritoriu. 

Trebuie menționat că DRDP Iași are în administrate 3600 km de drumuri naționale de pe suprafața administrativă a 8 județe din nord-estul țării, iar prin înființarea DRDP Focșani se are în vedere eficientizarea intevențiilor drumarilor în această zonă a țării indiferent de anotimp.