Trei oferte pentru elaborarea Studiului de fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru Drumul Expres Craiova – Târgu Jiu

Astăzi, 20 iunie 2019, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului: „Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Craiova – Târgu Jiu „.

În cadrul acestei proceduri ofertele au fost depuse de către următorii ofertanți:

1.      Asocierea  EGIS ROMANIA SA – SEARCH CORPORATION SRL

2.      Asocierea IRIMAT CONS SRL – ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA

3.      TPF INGINERIE SRL

În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, viitorul Prestator va avea următoarele obligații:

–  Elaborarea Studiului de Fezabilitate;

– Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC) și acordarea de asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Autoritatea Contractantă

– Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE).

Durata contractului a fost stabilită la 24 luni.

Drumul Expres Craiova – Târgu Jiu va avea o lungime de 101 km,  din care 73 km pe raza județului Gorj.