NÉPSZAVA: Guvernul român consideră că Trianonul nu este o tragedie, nu înseamnă o problemă care trebuie rezolvată, astfel încât nu este nevoie de niciun fel de coeziune naţională

Românii consideră neîntemeiat că Ungaria a declarat anul 2020 anul coeziunii naţionale.
Ministerul român de Externe a luat la cunoştinţă, dar consideră lipsit de fundament, faptul că parlamentul ungar a declarat marţi anul 2020 an centenar al dictatului de pace de la Trianon.
În comunicatul remis MTI, MAE de la Bucureşti precizează: consideră inaceptabilă orice încercare „îndreptată către rescrierea istoriei şi susţinerea unor poziţii revizioniste”, deoarece acestea contravin realităţii europene a secolului XXI şi cooperării stabilite în documentul parteneriatului strategic încheiat la Timişoara la 16 septembrie 1996 între cele două state membre NATO şi UE.
MAE român consideră drept fără fundament şi respinge motivarea parlamentului, deoarece în opinia României nu există „probleme politice, economice, juridice şi psihologice nerezolvate până acum, cauzate de Tratatul de pace”. În opinia părţii române tratatul care a desemnat între altele din graniţele României şi Ungariei, nu constituie nici o problemă de rezolvat, nici o tragedie, după cum o „prezintă” declaraţia parlamentului de la Budapesta.
Se adaugă că în calitate de semnatar al Păcii de la Trianon, Ungaria are obligaţia de a respecta toate prevederile acordului şi de a le îndeplini în conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului internaţional.
Partea română nu neagă dreptul Ungariei de a evoca momentele importante din istoria sa, dar nu poate accepta ca aceste manifestări să pună sub semnul întrebării acordurile de pace care stau la baza Europei de azi. Bucureştiul consideră inacceptabil ca Ungaria să se îndoiască îndirect sau direct de modul în care România respectă drepturile cetăţenilor săi de etnie maghiară cu scopul „să hrănească idealul istoric stabilit pe baza unor graniţe nostalgice, fictive ale apartenenţei lor la o altă naţiune, pe care Europa le-a depăşit prin crearea Uniunii Europene”.
Conform comunicatului România îşi asumă respectarea drepturilor „persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale” şi va apăra cu toate mijloacele menţinerea identităţii lor lingvistice, confesionale, culturale şi etnice, de asemenea va întări dialogul între etnii.
Comunicatul confirmă poziţia susţinută sistematic de Bucureşti, potrivit căreia în ultimii ani România a dezvoltat un sistem cu valoare de „model” în privinţa protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale care trăiesc pe teritoriul său.(MTI)
https://nepszava.hu/3040513_a-roman-kormany-szerint-trianon-nem-tragedia-es-nem-jelent-megoldando-problemat-ugyhogy-nem-kell-semmifele-nemzeti-osszetartozas/istanesc/czaharia

NÉPSZAVA (Ungaria), 22 iunie 2019

Traducerea: Imola Stănescu