Un nume al hidrotehnicii românești în Academia de Științe Tehnice din România

Adunarea Generală a Academiei de Științe Tehnice din România a aprobat la 16 iunie a.c. acordarea titlului de Membru de Onoare profesorului universitar emerit dr. ing. Ioan David, în secția Construcții și urbanism.

Ceremonia de acordare a însemnelor va avea loc vineri, 19 iulie, la ora 11.00 la sediul AGIR, Calea Victoriei nr. 118, Bucuresti.

Profesorul Ioan DAVID s-a născut la 8 septembrie 1940 în localitatea Culpiu, județul Mureș. A absolvit, în 1963, cursurile universitare ale Facultății de Construcții, specializarea Construcții și Instalații hidrotehnice, la Institutul Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, și, în 1972, ale Facultății de Matematică, la Universitatea de Vest din Timișoara.

Doctor în Științe inginerești, din 1974, la Institutul Politehnic din Timișoara, își susține teza de abilitare la Technische Universität Darmstadt, în Germania, în 1977, devenind, în anul 1990, profesor universitar, fiind reconfirmat conducător de doctorat. Din anul 2010 este Profesor Consultant și conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale din Universitatea Politehnică din Timișoara (UPT), având conduse, finalizate și validate 25 de teze de doctorat din domeniul Inginerie Civilă.

Pe parcursul carierei didactice, profesorul David a desfășurat o activitate remarcabilă, susținând un număr semnificativ de discipline: Hidraulică, Hidraulică și Amenajări Hidrotehnice, Hidraulică subterană, Modelarea matematică în hidrotehnică, deținând importante funcții de conducere: Decan al Facultății de Hidrotehnică (1990-1994), Secretar științific al Senatului Universității (1989-1991), Redactor-șef al Buletinului Științific al UPT, Transactions of Hidrotehnics. Activitatea științifică este susținută de cele peste 200 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, prezentate la conferințe naționale și internaționale, 16 volume, cărți și lucrări de sinteză, cursuri universitare, culegeri de probleme și îndrumătoare de laborator, (e.g.: Grundwasserhydraulik, Ed. Vieweg-Springer, 1998, Germania; Mathematisch numerische Modellierung technischer Systeme, Ed. Couvillier-Göttingen, 2005, Germania; Basics for Hydraulic Modelling of Flood Runoff Using Advanced Hydroinformatic Tools, IGI Global, 2015, USA); 3 brevete de invenție și peste 60 de studii și proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul proiectării, modelării (hidraulice/analogice și matematice) și realizării unor amenajări hidrotehnice de referință din țară și străinătate cum ar fi: amenajări hidrotehnice pe râurile Argeș, Siret și Dunăre (Turnu Măgurele-Nicopole, Porțile de Fier I și II, Canalul Dunăre – Marea Neagră), sisteme noi de infiltrare artificială în acvifere ecologice, devenite sisteme standard în Hessen, Germania etc.

Ioan David este, în prezent, profesor universitar emerit al Universității Politehnica din Timișoara; din 1999, Profesor Onorific al Universității Tehnice din Darmstadt, Germania, iar, din 2006, profesor invitat la Technische Hochschule Mittelhessen, Germania, referent științific pentru revista Advances in Water Resources – Elsevier Journals (ISI) și pentru Editura Digital Data Cluj, membru în diverse asociații profesionale din țară și străinătate: membru al “American Romanian Academy of Arts and Sciences”; membru al Corporației externe a Academiei de Științe Ungare (2005).

Distincții: Premiul MEI pentru cercetare (1972); Titlul de Excelență al Fundației Politehnica Timișoara (2010).

Mihaela Bîlbîie

RADOR – 18 iulie