de Razvan Moceanu

Joi, 8 august, postul Radio România Reşiţa împlineşte 23 de ani de la primul semnal emis în eter, fiind vocea Societăţii Române de Radiodifuziune în întreg Banatul Montan şi în zonele limitrofe ale acestuia, dar şi în comunităţile româneşti din Serbia şi Muntenegru, din Voivodina şi Valea Timocului, acolo unde românii au nevoie să asculte voci de acasă, crâmpeie de tradiţii şi spiritualitate românească.

Radio România Reşiţa emite 24 de ore zilnic, pe frecvenţa de 105,6 MHz şi pe www.radio-resita.ro, pentru o populaţie de circa 2 milioane de oameni aflată în aria de acoperire, urmărind în permanenţă să ofere ascultătorilor informaţii sociale, economice, culturale, utilitare, sportive care oglindesc viaţa regiunii din vestul.

De asemenea, studioul regional Radio România Reşiţa emite săptămânal emisiuni pentru un număr de opt minorităţi naţionale: ucraineană, sârbă, maghiară, rromani, germană, croată, slovacă şi cehă.

* * * * *

În 22 august 1995, Tribunalul Caraş-Severin a consfinţit înfiinţarea Fundaţiei Radio Caraş-Severin, realizată în asociere cu Societatea Română de Radiodifuziune, din iniţiativa lui Sorin Frunzăverde, preşedintele, pe atunci, al Camerei de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin, a lui Doru-Dinu Glăvan, redactor al Societăţii Române de Radiodifuziune – la vremea aceea corespondent de Caraş-Severin şi redactor la redacţia sport, în Bucureşti – şi a altor entuziaşti ca dr. Petru Iliasă, ing. Dan Voin, Mircea Săndulescu şi Ion Micloşină, care era deţinătorul unui emiţător venit din Franţa, cu o putere de 100 W.

Acest demers a condus la înjghebarea unui colectiv care, urmând o pregătire asiduă de specialitate, avea să constituie nucleul tehnic şi redacţional pentru ceea ce avea să devină Radio Reşiţa.

A urmat o perioadă de muncă şi emoţii până când s-a auzit în eter prima voce, în semiilegalitate, la 12 iunie 1996, ora 17:00. Atunci s-au luat opinii ale tuturor forţelor politice, ale liderilor, de la preşedintele României la primul ministru, de la şefii de partide, de la şeful Convenţiei Democrate de atunci, de la forţele politice de la putere, cât şi din opoziţie. Regretatul Florin Bogardo a realizat un semnal de post din tradiţionalul „Vals al Semenicului“ şi postul s-a lansat în eter.

Data naşterii a fost însă 8 august 1996, când Radio România Reşiţa a fost statuat oficial ca post public local al Societăţii Române de Radiodifuziune. S-a auzit, pentru prima dată „Aici Radio Reşiţa ! 102,5 MHz. Ascultaţi Radio Reşiţa, prietenul dumneavoastră”. Acela a fost punctul de plecare pentru a ceea ce avea să devină “Sunetul Banatului Montan”. La început, Radio Reşiţa acoperea cu programe numai o parte din municipiul de pe Valea Bârzavei şi prin reflexie, zonele apropiate, emiţând din sediul fostului hotel al partidului.

S-a început emisia cu o organigramă de 20 de salariaţi şi cu un program de 10 ore şi jumătate pe zi – de la 5:30 la ora 11:00 şi de la 17:00 la 22:00, cu un emiţător de 100 W care acoperea o zonă restrânsă. S-a trecut apoi treptat la un program de 16 ore şi jumătate, iar mai apoi la 18 ore şi jumătate pe zi, postul fiind pregătit să realizeze în perspectivă programe proprii, 24 din 24 de ore.

La 5 decembrie 2000 a fost pusă în funcţiune emisia stereo pentru Radio Reşiţa de pe Muntele Semenic, cu un emiţător de 1,3 KW. Acesta acoperea cu programe judeţul Caraş-Severin, zonele limitrofe din judeţele Timiş, Arad şi Hunedoara, precum şi zone largi din vest şi sud, dincolo de graniţe. Tot atunci, frecvenţa de emisie a fost schimbată în 105,6 MHz.

În iunie 2001, la Radio Reşiţa este instalată o cabină digitală cu un pupitru On Air 2000, care determină o audiţie mult îmbunătăţită.

Studio Radio Romania Reşiţa

În februarie 2002, Radio Reşiţa inaugurează un nou studio denumit „Hercules”, la Băile Herculane.

În martie 2002, Societatea literar-artistică Tibiscum acordă postului Radio Reşiţa o diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate.

În ziua de 14 ianuarie 2004, conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune a acordat statutul de post public regional pentru Radio Reşiţa, punându-se astfel în concordanţă statutul postului cu funcţia, vocaţia şi locul său în ansamblul posturilor publice regionale. Acesta a fost momentul unor noi şi spectaculoase deschideri în strategia editorială şi în modernizarea tehnică a postului.

În primul semestru al anului 2004, grilele de program având ca puncte de reper cele şapte radioprograme de actualităţi şi rubricile de informaţii locale au fost adaptate cerinţelor perioadei, fiind incluse emisiuni electorale, dezbateri publice cu alegătorii şi candidaţii la Reşiţa, Caransebeş, Bocşa şi Oţelu Roşu sub genericul „Radio România în Piaţa Mare”.

Prioritară a fost prezentarea operativă a actualităţii din localităţile mari sau mai mici, a problemelor cu care se confruntă autorităţile locale şi cetăţenii, contribuind nu numai la cunoaşterea problemelor, a disfuncţionalităţilor, ci şi la rezolvarea lor. Aceeaşi atenţie este acordată programelor culturale, educative, celor adresate punctual tuturor vârstelor şi categoriilor sociale.

Cea mai mare parte a programelor se realizează şi se difuzează în direct, o atenţie prioritară acordându-se contactelor cetăţenilor cu autorităţile locale din municipii, oraşe şi comune. S-a dezvoltat contactul deschis cu ascultătorii din zona acoperită cu programe, inclusiv în localităţile din Banatul sârbesc unde trăiesc comunităţi de români.

Între noutăţile din grilă se află radioprogramul Vacanţă cu Radio Reşiţa – Radio Semenic, difuzat zilnic, de luni până vineri între orele 11.00 – 13.00 şi 16.00 – 18.00. Se continuă astfel proiectul general de apropiere a postului de ascultători, cărora li se asigură informaţii utile, de mare interes şi care răspund unor necesităţi reale ale comunităţilor urbane şi rurale.

Noile rubrici muzicale, culturale şi de promovare a cunoştiţelor generale privind tradiţiile şi izvoarele istorice şi de creaţie, care dau identitate zonei, se regăsesc într-o reţea de programe interactive, în contact cu ascultătorii.

Rubrici şi emisiuni speciale au fost dedicate elevilor, în primul rând celor care se pregăteau pentru examenele de Capacitate şi Bacalaureat.

Printr-o colaborare cu Agenţia de presă RADOR, postul difuzează zilnic, de luni până sâmbătă, Revista presei naţionale şi internaţionale.

Radio Reşiţa a editat volumul „Uite cine, ce şi cum vorbeşte”, rezultat al monitorizării postului timp de doi ani. Volumul oferă texte difuzate şi analize ale acestora, prilej de examinare a modului în care este folosită limba română în emisiuni.

Radio Reşiţa a produs, în colaborare cu Teatrul George Augustin Petculescu din Reşiţa, piesa „Nopţi albe”, difuzată de Radio România Actualităţi. De asemenea, a realizat un spectacol radiofonic consacrat marelui interpret al folclorului bănăţean, Luţă Ioviţă, la 50 de ani de la dispariţie, şi un CD cu colinde interpretate de Zorica Savu.

Între alte producţii proprii, se pot menţiona două spectacole radiofonice de poezie dedicate lui Lucian Blaga şi Ninei Cassian.

Radio Reşiţa a organizat şi a fost gazda Conferinţei Naţionale a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi a sprijinit construirea bisericuţei ortodoxe din incinta Muzeului Spiritualităţii Româneşti din Torac (Voivodina).

În anul 2005, la solicitarea şi îndemnul ÎPS Nicolae, mitropolit al Banatului, s-a început o colaborare prin înfiinţarea unei subredacţii şi a studioului “Învierea”, la Timişoara.

În anul 2005, împreună cu organizaţii neguvernamentale româneşti şi din Serbia şi Muntenegru, Radio Reşiţa a câştigat şi derulat proiectul transfrontalier Phare CBC – Cuvântul fără frontiere – prin care s-au asigurat mijloace tehnice necesare noului car de reportaj şi s-a amenajat un Centrul multimedia pentru Europa Centrală şi de Est.

Postul este complet digitalizat şi realizează zilnic 18,5 ore de program.

În acest an, Radio Reşiţa a emis 2,80 % din totalul programelor în limbi ale minorităţilor naţionale, câte 20 de minute în limbile sârbă, croată, slovacă, cehă, maghiară, germană, ucraineană şi rromă.

Studioul Regional Reşiţa difuzează programe pe 105,6 MHz FM, cu emiţătorul pe Semenic, ceea ce îi permite să acopere cea mai mare parte din localităţile Banatului Montan, unde fiecare culme de munte este un obstacol în propagarea undelor hertziene. Postul şi-a diversificat grila cu programe dedicate anumitor zone prin înfiinţarea unor subredacţii la Caransebeş, Herculane şi în zona turistică Poiana Ruscă Teregova. Programele destinate acestor zone (Valea Bistrei şi respectiv Valea Cernei) se difuzează pe frecvenţa unică de care beneficiază Radio Reşiţa, însă pentru acoperirea completă a zonei s-a constatat că se impune alocarea unor noi frecvenţe de mică putere care să emită pe Valea Bistrei (zonă de mare interes social, economic şi turistic).

În 2005 s-au desfăşurat şi finalizat lucrări de modernizare a unui studio de emisie la Studioul regional de radio Reşiţa.

La 15 septembrie 2005, prin Autoritatea Convenţiei Uniunii Culturale a SUA, redactorului-şef al Studioului Regional de Radio Reşiţa, Doru-Dinu Glăvan, i-a fost acordat „Premiul Internaţional pentru Pace”, pe anul 2005. Distincţia i-a fost atribuită pentru rezultate remarcabile în întreaga activitate depusă în slujba societăţii.

La 10 ani de la difuzarea primelor emisiuni, în 2006, Radio Reşiţa este lider de audienţă în zonă şi cel mai ascultat post de limba română în Voivodina şi în Sudul Dunării.

Spectacol Radio Reşiţa – 10 ani – august 2006

În anul 2006 grila de programe a inclus, alături de informaţii locale, emisiuni de cel mai mare interes cetăţenesc, dialoguri cu autorităţile locale, proiecte culturale, realizate în parteneriat cu instituţii de prestigiu, şi “Caravana Radio Reţiţa la sate”.

Anul 2006 a consolidat şi integrat în circuitul publicistic subredacţiile postului de la Băile Herculane şi Poiana Ruscă Teregova, de unde în lunile de vară s-au realizat radioprograme sub genericul „Vacanţă cu Radio Reşiţa, Radio Semenic”.

Realizările tehnice din 2006 au inclus punerea în funcţiune a unui car de reportaj dotat cu tehnică de ultimă oră şi amenajarea unui centru multimedia. S-a finalizat transferul materialelor audio de pe suport analogic pe suport digital pentru întreaga fonotecă a postului regional şi a fost schimbată în totalitate structura de bază a site-ului şi designul acestuia a fost trecut în administrare proprie.

În anul 2006, împreună cu organizaţii neguvernamentale româneşti şi din Serbia şi Muntenegru, Radio Reşiţa a derulat şi finalizat proiectul transfrontalier „Phare CBC –

Cuvântul fără frontiere”, prin care s-au asigurat mijloace tehnice necesare noului car de reportaj şi s-a amenajat un Centru multimedia pentru Europa Centrală şi de Est.

Tot în 2006, Radio Reşiţa Radio Reşiţa a primit distincţia International Peace Prize din partea United Cultural Convention din S.U.A., precum şi distincţia din partea Academiei Olimpice Române „pentru promovarea spiritului olimpic” acordate lui Doru Dinu Glăvan, pentru emisiunile postului de radio şi participării la evenimente cu caracter olimpic. De asemenea, Marele premiu de autor, la Festivalul Internaţional de la Ujgorod, Ucraina, a fost acordat colaboratoarei postului, Simona Liber, realizatoarea emisiunii în limba ucraineană.

2007 a fost un an cu mari provocări pentru Radio Reşiţa, lansate de publicul ascultător. Astfel a apărut necesitatea unui program propriu de 24 de ore din 24, în ciuda numărului redus de salariaţi. De la 1 martie 2007 acest lucru a devenit realitate.

Pe plan editorial s-a urmărit ca grila de programe să fie flexibilă, să răspundă cerinţelor ascultătorilor, aducând ajustări „din mers” ale unor rubrici sau emisiuni.

Reporterii şi redactorii au fost cuprinşi în două activităţi de pregătire profesională: curs de învăţare rapidă a limbilor franceză şi engleză (în funcţie de opţiune) şi curs de perfecţionare a dicţiei şi expresivităţii orale.

Din punct de vedere tehnic, s-a soluţionat problema privind emisia stereo, de o foarte bună calitate, pe Internet şi s-au făcut demersuri pentru transmisia digitală a emisiei, din studio spre releul de pe Muntele Semenic, eliminând cablul de 500 de metri, care crea disconfort, mai ales în condiţii de instabilitate meteo.

La cele şase emisiuni pentru minorităţi s-au mai adăugat (la cererea reprezentanţilor minorităţilor) două emisiuni: în limbile cehă şi rromă.

Radio Reşiţa a participat la concursuri cu emisiuni pentru etnii, la Ujgorod şi Bucureşti, obţinând aprecieri şi premii.

În domeniul parteneriatelor, s-a încheiat un act adiţional de continuare a colaborării cu Radio Tlaxcala din Mexic (schimbul de emisiuni lunare), s-a perfectat şi realizat un proiect cu postul public Radio Zrenjanin (Serbia – Voivodina).

A fost încheiat un proiect transfrontalier Phare CBC şi s-a derulat un altul (fiecare de câte 50.000 euro), prin colectivul redacţional, condus de Oana Glăvan Cenan, prin care s-au realizat manifestări culturale, de jurnalism, în spaţiul Banatului istoric, care au condus la creşterea notorietăţii, notabilităţii şi credibilităţii Radio Reşiţa.

Prin procurarea unor echipamente IT şi de producţie a crescut patrimoniul tehnic în cadrul studioului, pentru o activitate cât mai profesională. Au fost realizate alte două proiecte transfrontaliere, care urmau să fie puse în aplicare în anul următor.

În privinţa audienţei, studiile sociologice dau Radio Reşiţa ca radio favorit în partea de vest, sud-vest a ţării (cu extensie în comunităţile de români din Voivodina – Serbia).

La 21 iulie 2007, la Uzdin, în Voivodina – Serbia, lui Doru-Dinu Glăvan, redactor-şef al Studioului Regional Radio Reşiţa, i-a fost decernat titlul de „Cetăţean de onoare” al acestei localităţi, „în semn de profundă recunoştinţă pentru colaborarea prietenoasă şi benefică întru slujirea limbii, spiritului şi a unirii cugetului umanist şi românesc şi pentru merite deosebite în promovarea valorilor localităţii Uzdin”. În aceeaşi zi, Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” i-a acordat lui Doru-Dinu Glăvan distincţia culturală „Gheorghe Bulic”, „în semn de profundă recunoştinţă pentru contribuţia la păstrarea şi afirmarea identităţii cultural-naţionale a românilor din Serbia”.

Studioul Regional Radio Reşiţa a înregistrat în anul 2008 rezultate bune, conservând astfel tendinţa ascendentă manifestată în majoritatea domeniilor (editorial, economic, tehnic, marketing şi PR).

Grila de programe a fost permanent flexibilă, făcând loc ideilor apărute din comunicarea cu ascultătorii sau unor oportunităţi ale momentului. Au fost marcate, prin emisiuni speciale, prin transmisii în direct şi organizarea de evenimente – Anul Internaţional al Planetei Pământ şi cel al dilaogului intercultural.

Şi în 2008 a continuat, săptămânal, „Caravana Radio Reşiţa la sate”, având alături specialişti de la Direcţia Agricolă şi de la Oficiul de Consultanţă Agricolă. A crescut numărul de emisiuni, rubrici din viaţa şcolară, a tinerilor – realizate de ei. Cu aceeaşi măsură s-a operat în mediul universitar, cu Liga studenţilor, Asociaţia „Cogito”, sau „Bike Attack”.

Este de remarcat, din nou, activitatea derulată la subredacţiile din Băile Herculane şi Poiana Rusca Teregova (studiourile „Hercules” şi „Cozia”), de unde s-a realizat, pe perioada verii, radioprogramul „Vacanţa cu Radio Reşiţa, Radio Semenic”.

A fost diversificată oferta informaţională furnizată de către subredacţiile din Caransebeş, Bocşa, Oţelu Roşu, Oraviţa.

Totodată corespondenţelor zilnice din Voivodina, Banatul Sârbesc, li s-au alăturat colaborări cu lideri ai românilor vlahi, de la sud de Dunăre (Valea Timocului), prin corespondenţe săptămânale cu informaţii din acest spaţiu.

S-au realizat periodic emisiuni de promovare a proiectului transfrontalier Phare CBC (derulat în colaborare cu trei organizaţii neguvernamentale româneşti, din Serbia şi Muntenegru) şi a activităţilor presupuse de acesta.

Cea mai mare parte din achizitiile realizate prin fonduri europene s-au îndreptat spre dotarea tehnică a studioului, cu calculatoare, reportofoane digitale, alte echipamente electronice (fax-uri multifuncţionale, copiator, retroproiector). A fost pus în funcţiune centrul multimedia, pentru întâlniri profesionale şi pregătirea jurnaliştilor, cu deschidere naţională şi internaţională.

În anul 2009, a fost realizat un sistem de streaming audio/video pentru Radio Reşiţa, un proiect tehnic extrem de important pentru activitatea postului.

Anul 2009 a însemnat un an cu rezultate remarcabile, marcându-se o tendinţă ascendentă în majoritatea domeniilor: menţinerea de către Radio Reşiţa a poziţiei de lider de audienţă în zona de acoperire, participarea la diverse proiecte europene sau continuarea procesului de modernizare fiind doar câteva exemple.

Anul 2009 a însemnat implementarea noii structuri editoriale (grile de programe şi formate de emisiuni), prin care s-a răspuns unor categorii diversificate de ascultători prin produse radiofonice adecvate.

Activitatea tehnică a avut ca prioritate o mai bună recepţie a postului. S-a reuşit de asemenea finalizarea unor proiecte majore cum ar fi: achiziţionarea aparaturii de transmisie digitală, precum şi a back-up-ului acesteia, schimbarea atât ca format cât şi ca mod de accesare a site-ului Radio Reşiţa, modernizarea cabinei de producţie, a departamentului fonotecă şi a secretariatului.

La capitolul organizare, a fost implementat proiectul de diseminare a „Standardelor profesionale ale SRR – ghid de bune practici”, iar din punct de vedere al comunicării şi promovării, datorită unor campanii susţinute de promovare a produselor radio, postul a reuşit să aibă o mai bună vizibilitate pe piaţă, prin participarea la evenimente de anvergură, determinate de Radio Reşiţa, fie în parteneriat cu alte instituţii.

În 2010, Radio Reşiţa a menţinut programele reprezentative ale postului (În zori de zi, Radiomozaic, După amiaza cu prietenii, Ceasurile serii), dar au fost introduse şi emisiuni pentru atragerea de noi ascultători.

Dintre evenimentele editoriale realizate în partea a doua a anului 2010, pot fi menţionate Caravanele Radio Reşiţa, desfăşurate săptămânal în centre de interes pentru puiblicul ascultător, Sănătate prin mişcare, educaţie prin sport – proiect editorial derulat astfel încât publicul să participe la acţiuni sportive, sau Cultura de la origini până în prezent – o serie de emisiuni derulate pe parcursul a şase luni.

În 7 – 8 august 2010, „Mişcarea de Sănătate 2010“, campania naţională exclusivă a Radio România Actualităţi, a parcurs o nouă etapă, invitând ascultătorii postului de radio în Poiana Lupului, la Gărâna, la 30 de kilometri de Reşiţa, unde au avut parte de muzică de calitate, competiţii în aer liber şi premii-surpriză

Radio România Reşiţa a implementat o nouă grilă de program, în septembrie 2011, structurată atât pe direcţia menţinerii programelor reprezentative, cât şi pe introducerea unor emisiuni pentru atragerea de noi ascultători, mai ales din mediul urban. Accentul a fost pus pe radioprograme, care cuprind radiografia principalelor evenimente regionale ale zilei, dar şi pe emisiuni interactive, cu invitaţi, care prezintă probleme şi preocupări ale tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani.

Pentru realizarea feed-back-ului, au fost consultate săptămânal rapoartele de monitorizare ale programelor Radio România Reşiţa, urmate de modificarea rubricilor şi a programelor necorespunzătoare, chiar a moderatorilor, acolo unde a fost cazul.

În 2011, Radio România Reşiţa a difuzat emisiuni pentru comunităţile ucraineană, sârbă, maghiară, germană, slovacă, cehă, croată şi rromă din judeţul Caraş-Severin, în limba comunităţilor respective, câte 30 de minute pe săptămână pentru fiecare.

În 3 – 4 septembrie 2011, Radio România Actualităţi, prin campania naţională „Mişcarea de Sănătate”, împreună cu Lupo şi Radio Reşiţa, au invitat ascultătorii la un week-end muzical şi sportiv în cadrul primului mare festival al Banatului, Semenic Fest 2011

Campania „Mişcarea de Sănătate”

În anul 2012, începând din septembrie, odată cu implementarea noii grile de programe, au fost selectate vocile de post, s-au stabilit linii de programe, linii de ştiri şi de rubrici, au fost formate echipe de prezentatori, iar semnalele de post au fost refăcute în totalitate.

Principalele repere ale noii grile de program sunt:

– Bună dimineaţa, Banat – care este matinalul Radio România Reşiţa;

– Panoramic FM – un tronson de emisiuni interactive axat pe informaţii utile publicului urban;

– Împreună – radioprogram de informaţii preponderent sociale şi emisiuni dedicate copiilor;

– Bună seara, Banat – care cuprinde emisiuni culturale, cu teme sociale şi emisiuni interactive.

Noul format muzical (AC) conferă coerenţă noii grile, incluzând atât piese noi, cât şi muzica anilor ‘70-80-90-2000. Programele au un tempo mediu şi ridicat la matinal şi în drive-time, iar proporţia între muzica românească şi cea străină este echilibrată (50%-50%).

În perioada 17 – 24 decembrie 2012, colectivul Radio România Reşiţa a derulat campania „Ajută ca să ajut” – menită să aducă un zâmbet în preajma sărbătorilor de iarnă persoanelor defavorizate social. Toate aceste ajutoare au fost acordate persoanelor defavorizate, iar o parte a banilor obţinuţi a fost alocată reamenajării sălii de mese a secţiei de pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din municipiul Reşiţa, aflată într-o avansată stare de degradare

Tot în 2012, la Radio România Reşiţa s-a modernizat cabina de emisie, s-a implementat controlul recepţiei emisiei şi al avertizării prin SMS şi mail a avariilor şi s-a extins realizarea emisiunilor utilizând transmisii în sistem IP.

  • Ţinta principală fixată de Radio România Reşiţa pentru anul 2013 a fost consolidarea şi extinderea impactului asupra publicului din mediul urban, unde concurenţa cu posturile comerciale este acerbă. Atingerea acestui obiectiv s-a realizat prin:

– respectarea formatelor editoriale;

– stabilirea clock-urilor pentru programe şi clock-urile muzicale;

– selectarea vocilor de post şi a echipelor de prezentatori.

Ştirile au câştigat în promptitudine, atitudine şi consistenţă prin realizarea propriilor jurnale regionale. Accentul a fost pus pe programe şi emisiuni care cuprind radiografia principalelor evenimente regionale. Formatul muzical Adult Contemporary, adoptat cu un tempo mediu şi ridicat la matinal şi în drive-time, oferă coerenţă grilei de programe şi atrage ascultători tineri din mediul urban.

Aria proiectelor editoriale muzicale a fost îmbogăţita cu 12 rubrici noi, iar proporţia dintre muzica românească şi cea străină este echilibrată.

A fost restructurat site-ul www.radioresita.ro, prin modificări funcţionale de prezentare şi conţinut, iar traficul de utilizatori este în permanenţă monitorizat, atât pe pagina www.radioresita.ro, cât şi pe platforma de socializare facebook.

În 2013 a continuat desfăşurarea caravanei “Ascultă cum te ascult”, concepută ca un mod inedit de a lansa noua grilă în pieţele publice ale celor 8 oraşe din Caraş-Severin si au fost promovate şi susţinute Festivalul de Jazz şi Festivalul de Folk de la Gărâna.

Radio România Reşiţa se adresează tuturor locuitorilor din Banatul Montan, dar şi comunităţilor româneşti din Banatul Sârbesc şi românilor din Valea Timocului (Serbia

de Răsărit). În acest sens a fost încheiat un parteneriat cu săptămânalul “Libertatea” din Pancevo, în cadrul căruia Radio România Reşiţa a participat, în calitate de partener media, la Marele Festival al Românilor de Pretutindeni.

Pentru a putea relata cu mai multă acurateţe evenimentele culturale, administrative şi politice, au fost stabilite colaborări cu şase corespondenţi din Banatul Sârbesc.

Tot în anul 2013 s-a derulat o campanie on-air şi online sub genericul “Graniţa ne desparte, cultura ne uneşte”, în cadrul căreia au fost difuzate săptămânal şi postate pe site informaţii şi imagini de la diverse manifestări din Banatul Românesc şi cel Sârbesc.

Pentru românii din Valea Timocului amintim participarea la proiectul derulat de Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi”, cu sprijinul financiar al Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României. Proiectul a urmărit promovarea identităţii naţionale şi a spiritualităţii româneşti. În cadrul acestui proiect, Radio România Reşiţa a facut o donaţie de carte.

În august 2013, aniversarea a 17 ani a Radio România Reşiţa, a fost marcată pe parcursul a două zile de spectacole care au reuşit să adune peste 15.000 de spectatori.

Eveniment Radio România Reșița, de Ziua Națională a României – 1 decembrie 2013
  • În anul 2014, Radio România Reşiţa a urmărit în principal consolidarea şi extinderea impactului asupra publicului din mediul urban, în contextul unei concurenţe puternice cu posturile comerciale. În acest scop:

– au fost selectate vocile de post;

– au fost stabilite clock-uri pentru programe şi clock-uri muzicale;

– a fost accentuat caracterul regional al celor 4 jurnale difuzate zilnic;

– ştirile au câştigat în promptitudine, atitudine şi consistenţă.

Principalele coordonate editoriale sunt reflectate în programe şi emisiuni care cuprind radiografia evenimentelor din regiune, precum:

– Bună dimineaţa Banat – matinalul Radio România Reşiţa, conform ARA, cel mai ascultat program matinal din regiunea Banat;

– Pulsul zilei – program de prânz interactiv, axat pe informaţii utile publicului urban;

– Sens unic – program de seară, cu informaţii preponderent sociale, emisiuni dedicate minorităţilor etnice în Banat, dar şi copiilor;

– Mansarda romantică – program difuzat între orele 22:00-24:00, care cuprinde emisiuni culturale, cu teme sociale şi interactive.

Formatul muzical Adult Contemporary întregeşte coerenţa grilei de programe şi, prin tempo-ul mediu şi ridicat la matinal şi în drive-time, reuşeşte atragerea de ascultători tineri din mediul urban, fapt relevat de ultimele studii de audienţă.

Odată cu schimbarea domeniului vechi (www.radio-resita.ro) în www.radioresita.ro a continuat optimizarea site-ului, reflectată în creşterea numărului de vizitatori unici/an la 320.000 (faţă de 130.000 în 2013), cât şi în peste 2.200.000 de afişări/pagină.

A fost implementat cu real succes un player pentru ascultarea postului de radio online, iar la sfârşitul anului a demarat şi televiziunea online Radio România Reşiţa – RRR TV online, Banatul se vede la radio ! –, care adună pe zi ce trece tot mai mult public.

Pe pagina de socializare Facebook a postului s-a reuşit creşterea numărul de fani de la 6.000 în decembrie 2013 la aproximativ 15.500 în decembrie 2014. Această creştere a influenţat pozitiv şi numărul de accesări pentru pagina www.radioresita.ro, precum şi creşterea interacţiunii cu utilizatorii.

Unul dintre cele mai importante momente din istoria postului l-a reprezentat data de 1 decembrie 2014, de la care Radio România Reşiţa în format visual-radio, atât pe frecvenţa 105,6 FM, cât şi video on-line.

Şi în 2014, Radio România Reşiţa a susţinut proiecte speciale cu scopul de a-şi promova obiectivele de implicare socială ce decurg din statutul de post public, dar şi de a-şi creşte notorietatea produselor sale.

Radio România Reşiţa a organizat mai multe acţiuni off-air de mare impact, precum Caravana „Ascultă cum te ascult”, Caravana Turistică „Vacanţa cu Radio Reşiţa”, care a avut ca scop promovarea turismului în Banat, sau campania umanitară „Ajută ca să ajut!” – campanie pentru întrajutorarea sinistraţilor în urma inundaţiilor din Serbia.

Aniversarea împlinirii a 18 ani de la înfiinţarea Radio România Reşiţa a fost sărbătorită prin:

– organizarea unor spectacole de muzică şi dansuri populare, muzică uşoară şi folk, cu participarea a peste 15.000 de spectatori;

Spectacol aniversar Radio Reşiţa – 18 ani – august 2014

– lansarea unor volume de poezie având ca autori angajaţi ai postului (Ada Botezan şi Alexandra Gheorghiu) şi organizarea unui moment festiv în cadrul căruia au fost înmânate diplome şi plachete.

Alte acţiuni derulate sub egida Radio România Reşiţa au fost:

– marşul ciclist organizat cu ocazia împlinirii a 86 de ani ai Societăţii Române de Radiodifuziune – 86, Start!;

– inaugurarea staţiilor de autobuz denumite “Radio România” şi “Radio România Reşiţa” în toate oraşele jud. Caraş-Severin şi în oraşul Lugoj;

– împărţirea a 5.000 de steguleţe tricolore cu ocazia Zilei Naţionale de 1 Decembrie;

– campania „EU aleg ROmania!” – promovarea online şi amplasarea unor panouri cu fotografii în centrul civic al municipiului Reşiţa.

În cadrul unor parteneriate strategice au fost promovate şi susţinute evenimente precum Festivalul de Jazz de la Gărâna, Festivalul de Folk de la Gărâna, Gala Pomului de Crăciun şi multe alte manifestări culturale şi sportive.

Pentru creşterea vizibilităţii, Radio România Reşiţa a implementat un proiect de ascultare a postului în spaţiile publice şi în mijloacele de transport în comun.

În anul 2014, Radio România Reşiţa a primit din partea Guvernului României distincţia „A binemeritat de la Patrie”, pentru merite deosebite în Revoluţia din 1989.

  • În anul 2015, un aport semnificativ în consolidarea poziţiei postului în piaţa media din Banat prin creşterea cotei de piaţă l-au avut modernizarea şi diversificarea modalităţilor de prezentare a emisiunilor, de planificare a comunicării eficiente cu publicul ţintă, cu accent pe creşterea interactivităţii programelor.

Directiva principală a anului 2015 a fost dezvoltarea, prin:

– optimizarea site-ului www.radioresita.ro – dezvoltarea platformei online, implicit a prezenţei în mediile de socializare online, devenind complementară emisiunilor on air;

– strategia de dezvoltare video – a jucat un rol important, fiind realizate peste 300 de emisiuni video şi fiind încărcate pe site aproximativ 10.000 de materiale, fapt care a condus la creşterea traficului în mediul online.

Dacă în 2014 Radio Reşiţa a fost primul studio regional care a instalat un studio video pentru online, în 2015 a fost completată dotarea acestuia şi a crescut complexitatea activităţii prin realizarea transmisiunilor visual radio zilnic, de luni până sâmbătă;

– din primăvara anului 2015, Radio România Reşiţa are un studio în staţiunea Băile Herculane, în hotelul Afrodita.

Pentru a-şi îndeplinii rolul de educare şi formare, Radio Reşiţa a desfăşurat campanii editoriale cu un puternic caracter social, educativ şi cultural:

– ”Lasă ceva în urma ta, dar nu gunoaiele!”;

– ”Dacă tu citeşti, ajută-i şi pe alţii să citească” – în urma acestei campanii, s-au adunat aproximativ 2.000 de volume care au fost donate Bibliotecii municipale din Kladovo-Serbia, eveniment istoric declarat de oficialii sârbi, deoarece a fost prima donaţie de carte românească într-o instituţie a statului sârb.

Întreaga activitate editorială, continuarea procesului de modernizare, promovarea valorilor regionale şi ale minorităţilor naţionale din zonă, grija pentru păstrarea tradiţiilor, a obiceiurilor şi a identităţii românilor din Banatul Sârbesc şi de pe Valea Timocului au consolidat poziţia postului Radio Reşiţa deţinută în topul preferinţelor ascultătorilor din Banat.

La Radio Reşiţa au avut loc mai multe acţiuni desfaşurate off-air, cu mare impact şi în zona editorială. Dintre acestea pot fi amintite caravanele “Ascultă cum te ascult” şi ”Vacanţa cu Radio Reşiţa”, care au avut ca scop promovarea turismului în Banat, sau “Marşul ciclist” organizat cu ocazia împlinirii a 19 de ani de funcţionare a studioului. Au fost promovate şi susţinute manifestări culturale (Festivalul de Jazz de la Gărâna, Festivalul de Folk de la Gărâna), sportive sau sociale (Gala Pomului de Crăciun, unde peste 300 de copii au primit cadouri).

Din 9 martie 2015, Radio România Reşiţa ajunge mai uşor în casele bănăţenilor. Din această săptămână, emisiunile realizate on air pe 105,6 FM şi on line pe www.radioresita.ro sunt preluate şi de Televiziunea Vest TV şi difuzate prin cablu în 150 de localităţi din Caraş-Severin

La 17 martie 2015, managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea, a obţinut premiul pentru jurnalism la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială, care a avut loc la Ateneul Român din Bucureşti. Radio România a avut trei nominalizări la premiul pentru jurnalism, la categoria personalităţi care susţin asistenţa socială: Laura Sgaverdea de la Radio Reşiţa, Andrada Cojocaru de la Radio Craiova şi Cristina Spînu de la Radio Iaşi, iar primele două au ajuns în finală.

Managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea s-a implicat în ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. În cadrul campaniei Ajută ca să ajut a fost renovată şi dotată sala de mese a secţiei de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Reşiţa, aflată într-o avansată stare de degradare şi sute de persoane cu o situaţie materială precară au primit alimente, haine şi bani. De asemenea, au fost sprijiniţi locatarii din blocul avariat prin explozie de pe Aleea Vlădeasa din Reşiţa, pentru a se muta mai repede acasă, dar şi sinistraţii din Serbia, ţară grav afectată de inundaţii. Managerul Radio România Reşiţa s-a implicat activ şi în subiectul crizei de sânge cu care s-a confruntat judeţul Caraş-Severin.

Premiul pentru jurnalism la categoria „Personalităţi care susţin asistenţa socială”, obţinut de managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea

Începând cu 25 martie 2015, expoziţia de fotografii „100 de locuri pe care trebuie să le vizitezi”, din cadrul campaniei EU aleg România !, s-a redeschis la Palatul Voievodal Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval din Bucureşti. Cele 100 de destinaţii de poveste au fost alese de ascultătorii Bucureşti FM, Radio Cluj, Radio Constanţa, Radio Oltenia Craiova, Radio Iaşi, Radio Reşiţa, Radio Timişoara şi Radio Târgu Mureş în cadrul campaniei ”EU aleg România !”, realizată de Reţeaua Studiourilor Regionale.

În 24 iulie 2015, sub sloganul „Dacă tu citeşti, ajută-i şi pe alţii să citească”, Radio România Reşiţa întinde o mână de ajutor fraţilor de peste graniţă. Cu ajutorul ascultătorilor s-au adunat sute de volume care în acest sfârşit de săptămână au ajuns la Biblioteca municipală din Kladovo, pentru a se bucura de ele toţi cei care îi trec pragul. Donarea de carte este parte a Festivalului Ethno Kladovo 2015, ediţia a X-a, care are ca scop promovarea culturii şi tradiţiilor din Serbia, România şi Bulgaria. Timp de două zile au avut loc spectacole artistice, iar vizitatorii au avut ocazia să vadă costume populare şi diverse obiecte de artizanat, dar şi să deguste mâncăruri tradiţionale din cele trei ţări.

Nu este pentru prima dată când Radio România Reşiţa se implică în completarea fondului de carte în limba română din Serbia. În 2013, alte sute de volume au ajuns prin intermediul postului public pe rafturile Casei de Cultură Românească din Zajecar, prima instituţie de acest gen din Serbia.

Începând cu 14 septembrie 2015, Reţeaua studiourilor regionale Radio România a lansat provocarea de a fi descoperiţi 100 de români pentru istoria lumii, 100 de români care ne-au deschis calea, au creat, au construit şi au dăruit o nouă scânteie spiritului românesc. Invenţii revoluţionare, descoperiri spectaculoase, lucrări de artă în spatele cărora sunt poveştile unor oameni de valoare care au dus România în lume. Toate acestea au putut fi aflate ascultând programele studiourilor regionale din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Reşiţa, Timişoara şi Tg. Mureş sau de pe site-ul eualegromania.ro.

La 5 decembrie 2015, comunitatea românească  din Voivodina a sărbătorit Crăciunul prin Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă. Pe scena Căminului Cultural din Uzdin au urcat, în aplauzele spectatorilor, ansambluri şi interpreţi din Săcălaz, Torac, Uzdin, Novi Sad, dar şi invitaţi din România, respectiv din Comloşu Mare şi Şopotul Nou.

Pe aceeaşi scenă au urcat şi reprezentanţi ai presei din Banat – atât cel românesc, cât şi sârbesc. Printre laureaţii din acest an s-a aflat si Radio Reşiţa, unul dintre cele mai apreciate posturi din Voivodina. Managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea a fost, de altfel, inclusă din acest an în rândul membrilor de onoare ai Societăţii literar-artistice „Tibiscus” din Uzdin, principalul promotor al culturii româneşti din Voivodina şi organizator al manifestărilor. Managerul Radio Reşiţa a primit cu această ocazie şi un premiu ”Pentru contribuţii majore la păstrarea, afirmarea şi propagarea culturii şi spiritualităţii naţionale româneşti şi promovarea iubirii de neam a românilor”, oferit de Societatea literar-artistică “Tibiscus” din Uzdin, Serbia.

  • În anul 2016, Societatea Română de Radiodifuziune a obţinut un sediu pentru Studioul Regional Radio Reşiţa, prin hotărâre a Consiliului Local şi au fost derulate procedurile preliminare prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea amenajării acestuia pentru activitatea de radio. Astfel, s-a obţinut, alocarea în administrare, pentru 49 de ani, a unui imobil cu o suprafaţă utilă de 460 mp şi curte în suprafaţă de 3.300 mp având ca destinaţie amenajarea unui sediu modern, adaptat noilor cerinţe tehnice şi editoriale, pentru Studioul Regional Radio Reşiţa.

În urma sondajelor de audienţă, realizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă, Radio România Reşiţa este în 2016 lider incontestabil în Banat, depăşind detaşat principalii

competitori Europa Fm, Radio ZU şi ProFm. Rezultatele de audienţă sunt susţinute şi de creşterea în mediul online.

Astfel, numărul sesiunilor pe pagină a ajuns anul acesta la 2 milioane, marcând o creştere de 30% faţă de 2015, iar numărul utilizatorilor pe anul 2016 a ajuns la 1,1 milioane, cu o creştere de 41% faţă de anul precedent. Accesarea website-ului www.radioresita.ro de pe device-uri mobile înregistrează o creştere de 58% faţă de anul 2015, ajungând la aproximativ 1,1 milioane.

O creştere de 43% apare şi la accesarea site-ului de pe platforme sociale (Facebook, GooglePlus, Twiter, Youtube), ceea ce reprezintă un număr de peste 1,3 milioane de

sesiuni. Aceste performanţe editoriale au fost realizate cu o echipă mică, mobilă şi policalificată, care lucrează atât în mediul on air cât şi în online.

Notorietatea Radio România Reşiţa a crescut ca urmare a numeroaselor evenimente în care a fost implicat postul: Campania „Sânge pentru viaţă”; 2.000 de mărţişoare oferite de 1 Martie de echipa Radio Reşiţa, flori şi steguleţe oferite de 8 Martie, în cadrul campaniei „Eu sunt Radio România”.

Sute de elevi au vizitat Radio România Reşiţa în cadrul Programului Şcoala Altfel. De 1 Iunie a fost organizat un eveniment pentru copii, cărora le-au fost oferite cadouri, dulciuri, rechizite şi jucării.

Caravana „Vacanţă cu Radio România Reşiţa” s-a aflat în două zone extrem de căutate de către turişti – Băile Herculane şi Cheile Nerei.

Pe parcursul anului 2016, Radio România Reşiţa a promovat, prin intermediul programelor culturale, tradiţiile româneşti şi acţiunile organizate de românii de peste Dunăre, din Valea Timocului şi Banatul Sârbesc.

Succesul acestor evenimente a atras interesul multor instituţii culturale, pentru organizarea în parteneriat a unor alte manifestări, cum ar fi „Reşiţa în 10 dimensiuni”, la care echipa redacţională a pregătit sceneta Coana Aglaia care a fost jucată, pe scena Palatului Cultural, chiar de reporteri, redactori şi crainici.

Lansarea a două frecvenţe noi în Clisura Dunării: 91,9 Fm și 92,8 Fm a avut loc în data de 1 Decembrie, marcând astfel Ziua Naţională.

Sub sloganul „Pentru cine sunt o povară clădirile de patrimoniu?”, Radio România Reşiţa a prezentat situaţia monumentelor lăsate în paragină, date uitării şi chiar sortite demolării.

În spiritul asumării misiunii publice, la nivel regional au fost derulate evenimente şi susţinute campanii sociale de mare impact. Astfel, pentru prima oară în România s-a derulat proiectul EBU: Serious Request. Evenimentul, asumat de Studioul Regional Radio Reşiţa pentru coordonare şi implementare, s-a desfăşurat, timp de o săptămână, sub genericul Muzică pentru viaţă, iar fondurile strânse (aproape 200.000 lei) au fost donate pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a Clinicii oncologice Nera, ce îşi propune sprijinirea bolnavilor de cancer. Realizarea proiectului nu a presupus costuri suplimentare faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli al studioului, toate fondurile necesare organizării evenimentului fiind atrase prin sponsorizări.

În cadrul Departamentului Tehnic al studioului Radio România Reşiţa s-au realizat:

  • transmisiuni prin V.O.I.P dar şi video ale proiectelor Radio România Reşiţa –programul „Bună dimineaţa Banat din diferite locaţii”;
  • aplicaţia Radio Reşiţa pentru Android şi pentru IOS.

Începând cu 18 aprilie 2016, Radio România Regional a organizat campania „descoperă 100 de poveşti de aur ale sportului românesc” în cadrul proiectului Eu aleg România ! Fiecare sportiv are o poveste în spatele căruia se află ani de muncă, sacrificii şi perseverenţă în dorinţa de a fi cel mai bun, iar poveştile lor de succes au fost aflate ascultând programele studiourilor regionale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Reşiţa, Timişoara şi Târgu Mureş sau au fost citite pe site-ul eualegromania.ro, pe site-urile studiourilor regionale şi pe paginile acestora de Facebook şi Twitter.

La 20 iulie 2016, Studioul Regional Radio România Reşiţa s-a bucurat de vizita Preşedintelui Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu şi a preşedintelui TeleRadio Moldova, Olga Bordeianu. Radio România Reşiţa, datorită cotelor de audienţă, care l-au plasat pe primul loc în regiune, se bucură de aprecierea şi susţinerea celor doi oaspeţi.

Olga Bordeianu a mărturisit în exclusivitate pentru ascultători: „Sunt pentru prima dată în Banatul de Munte şi în studioul Radio Reşiţa şi mă simt foarte bine, este foarte frumos, foarte bine şi în suflet şi afară. Sunt Preşedintele TeleRadio Moldova de un an de zile, practic prima femeie preşedinte a acestei instituţii. Am acumulat o experienţă enormă în mediul privat, am fost şi la radio şi la televiziune, într-un holding american foarte mare, am lucrat şi peste hotare, ultimii doi ani, la Moscova, ca director de programe la departamentul internaţional, iar de acolo am venit la Chişinău, în urma câştigării concursului pentru funcţia pe care la momentul de faţă o deţin. Am venit cu obiective pe care vreau să le realizez la TeleRadio Moldova, obiective pe care le-am asimilat din mediul privat şi încerc să le implementez acum într-o companie publică, bineînţeles ţinând cont de misiunea publică pe care o deţine. Faptul că sunt în vizită la Radio România Reşiţa este un motiv că vreau să îmi îmbogăţesc experienţa. Felicitări şi La Mulţi Ani, Radio Reşiţa !”.

La 8 august 2016, Radio România Reşiţa a împlinit 20 de ani de emisie neîntreruptă pentru că „un om informat este un om puternic”.  Povestea a început în toamna anului 1995, când la iniţiativa unor tineri entuziaşti a luat fiinţă ceea ce astăzi este numărul 1 în Banat. A urmat o perioadă de muncă şi emoţii, coordonată de Doru Dinu Glăvan, până când s-a auzit în eter prima voce, în luna iunie a anului 1996 şi radioul a fost statuat ca post public local. Acela a fost punctul de plecare pentru a ceea ce avea să devină „Sunetul Banatului Montan”. Radio România Reşiţa a devenit în cei 20 de ani un post cu notorietate. Aproximativ 200.000 de persoane aleg zilnic frecvenţa 105,6 Mhz.

Împlinirea a 20 de ani de la inaugurarea postului regional Radio Reşiţa a fost prilej de organizare a mai multor evenimente care au reunit peste 25.000 de spectatori: publicarea cărţii Coana Aglaia de Dan Agache, realizarea unei picturi stradale pe un perete cu o lungime de circa 100 metri, care leagă două cartiere din municipiul Reşiţa şi trei zile de spectacole în aer liber, cu muzică pentru toate gusturile.

Managerul Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea: „Este dacă vreţi un rezultat care ne bucură nespus de mult şi care ne face să ne gândim că direcţia ce am ales-o în urmă cu ceva vreme este cea bună”.

Aniversarea a fost marcată prin concertul Filarmonicii Oltenia – Craiova, prin participarea celor mai cunoscuţi interpreţi de muzică populară, dar şi a unor tineri aflaţi la început de carieră, dar şi prin participarea unor trupe precum Direcţia 5, Pact, Phaser şi a Simonei Nae.

Preşedintele-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu a felicitat echipa Radio Reşiţa pentru performanţe: „Este întotdeauna o bucurie să vin la Reşiţa, pentru că acesta-i sentimentul pe care îl ai când ajungi acasă. Radio România este un serviciu public respectat, atât în ţară cât şi peste hotare. Radio România Reşiţa este una din cele mai performante studiouri şi a crescut foarte mult datorită oamenilor dedicaţi şi devotaţi acestui public prin care respiră. Cu Radio România Reşiţa se intă în România. Din interior va avea întotdeauna sprijinul meu, din exterior sunteţi dumneavoastră ascultătorii”.

La 12 octombrie 2016, în cadrul manifestării culturale „Reşiţa în 10 dimensiuni”, echipa Radio România Reşiţa a pregătit o scenetă care a fost jucată pe scena Palatului Cultural, chiar de reporteri, redactori şi crainici ai postului. Este vorba de sceneta „Coana Aglaia pe 105,6 FM”, adaptare de Anca Bica Bălălău, după cartea „Coana Aglaia” de Dan Agache, în care jurnaliştii de la Radio Reşiţa au fost actori.

În perioada 19 – 24 decembrie 2016, colegii de la Radio Reşiţa, Laura Sgaverdea, Ovidiu Babolea şi Valentina Adam au realizat un tur de forţă în centrul civic al Reşiţei, unde au difuzat dintr-un studio de sticlă, 24 de ore din 24, „Muzică pentru viaţă !”. Toţi reşiţenii s-au bucurat de muzică, iar donatorii putut face dedicaţii şi, cel mai important, au oferit speranţă bolnavilor de cancer.

Radio Reşiţa în parteneriat cu Crucea Roşie au organizat această acţiune pentru a contribui la finalizarea clinicii Nera, singurul centru de recuperare oncologică din România.

În fiecare seară de la ora 18:00, redactorilor Radio Reşiţa li s-au alăturat renumiţi artişti şi trupe locale, naţionale, dar şi internaţionale.

În plus, cei care iubesc legendele sportului românesc sau arta şi totodată au dorit să ajute bolnavii de cancer au participat, în 20 decembrie, la balul caritabil organizat de Radio Reşiţa. Au licitat pentru obiecte precum tricoul regelui fotbalului românesc – Gheorghe Hagi, sau al căpitanului echipei naţionale din ultimii 10 ani – Cristian Chivu, au putut duce acasă pagaia canoistului Ivan Patzaichin, sau tabloul cu semnătura gimnastei Cătălina Ponor. Au mai fost licitate tablouri pictate de Marian Truţulescu, Kurta Cazimir, Petru Galiş sau Nicolae Ungar

Totalul fondurilor colectate în cadrul acestei acţiuni a fost de 145.000 lei.

La 8 septembrie 2017 s-a anunţat că în cel mai recent val de măsurare a audienţelor radio – valul de vară din 2017, în ceea ce priveşte posturile regionale, în Banat, Radio Reşiţa şi Radio Timişoara sunt cele mai ascultate posturi din regiune, având cel mai mare număr zilnic de ascultători şi o cotă de piaţă de 30,4% împreună.

În 25 octombrie 2017, cu ocazia Zilei Armatei Române, a avut loc, la sediul Bibliotecii Germane „Alexander Tietz” din Reșița, vernisajul expoziției de fotografii „Fereastră spre Kandahar” cu imagini realizate în 15 ani de participare a Armatei Române în Teatrul de Operații din Afghanistan, semnate de jurnalistul de radio Mario Balint (Reşiţa), care a fost prezent în teatrele de operaţii de război. Despre fotografiile prezentate de Mario Balint a vorbit artistul fotograf Petre Dalea, membru fondator al Foto Clubului „Banatul Montan”.

La 31 octombrie 2017, cu ocazia Zilei radioului Naţional (1 noiembrie), Radio România Reşiţa, a organizat, în Sala Lira a Liceului de Artă „Sabin Pautza” din municipiul de pe Bârzava, un „Spectacol aniversar Radio România 89″, coordonat de compozitorul, dirijorul şi profesorul universitar Sabin Păutza.

La 20 martie 2018, de Ziua Mondială a Asistenţei Sociale, la Ateneul Român au fost celebraţi cei mai merituoşi asistenţi sociali din ţară, dar şi personalităţile care s-au remarcat în susţinerea profesiei de asistent social. Recunoaşterea publică, rezultatele profesionale deosebite, constituirea de modele de urmat şi contribuţia la promovarea imaginii profesiei, au stabilit şi anul acesta câştigătorii. Aceştia au fost aplaudaţi în cadrul celei de-a cincea ediţii a Galei Naţionale a Excelenţei în Asistenţa Socială, organizată de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

Laura Sgaverdea, managerul Radio România Reşiţa, s-a numărat pentru a doua oară printre cei trei nominalizaţi la categoria jurnalişti implicaţi în promovarea actelor sociale. În urma nominalizării din 2015 a obţinut Premiul Jurnalistul Anului în Asistenţă Socială, iar în acest an a primit Distincţia de Excelenţă pentru Promovarea Asistenţei Sociale în mass-media.

„Este o apreciere un semn de recunoştinţă pentru întreaga echipă care s-a implicat şi în ultimul an în proiecte sociale, pentru că Radio Reşiţa este mai mult decât se aude”, a afirmat Laura Sgaverdea la primirea Distincţiei.

Între 9 şi 15 aprilie 2018, campania umanitară „Muzică pentru viaţă”, de la Reşiţa, devenită deja consacrată, a înregistrat, în Anul Centenarului Marii Uniri, cea de-a treia ediţie, care s-a desfăşurat sub miracolul Săptămânii Luminate, având drept scop ajutorarea copiilor, Moştenitorii României.

În această săptămână, echipa Radio Reşiţa i-a aşteptat pe toţi cei care au trecut prin oraş la Căsuţa de Sticlă din Parcul Tricolorului, pentru a continua scrisoarea de dragoste către lume. Beneficiarii campaniei sunt, anul acesta, copiii de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Primăvara din Reşiţa.

„Noi oferim muzică, iar cu banii strânşi se va construi o sală de fiziokinetoterapie pentru copiii cu nevoi speciale. Copiii speciali au nevoie de o atenţie deosebită. Ei nu trebuie izolaţi de ceilalţi copii, comunicarea şi tehnicile de terapie ajutându-i încet dar sigur să se integreze în societate. În judeţul Caraş-Severin peste 700 de copii au nevoie de sprijinul nostru. Chiar dacă unii au probleme fizice grave sau emoţionale, nu renunţă şi fac sport. Ei au nevoie de recuperare, iar o sală modernă de fiziokinetoterapie, în cadrul Centrului Primăvara, le poate schimba complet viaţa. Împreună vom face posibil acest miracol!”, a declarat managerul Radio Reşiţa, Laura Sgaverdea.

Pe întreaga perioadă a campaniei umanitare Muzică pentru viaţă, (9-15 aprilie), în fiecare zi de la ora 18:00, în Parcul Tricolorului, lângă Căsuţa de Sticlă, sau Palatul Primăverii de la Reşiţa, au avut loc concerte de muzică.

La finalul campaniei, suma colectată a fost de 101,378 lei.

La 8 decembrie 2018, la cea de-a 21-a ediţie a Zilelor Presei Bănăţene care a avut loc în Biserica Ortodoxă Română din Seleuş, comuna Alibunar, a fost acordat Premiul de Excelenţă al Jurnalismului Românesc din Banat Aurel Turcuş, managerului Radio România Reşiţa, Laura Sgaverdea şi redactorului de la Radioteleviziunea din Voivodina, Anicica Barbu din Covăciţa. Premiul Silvius – Bata Miclea, pentru contribuţii deosebite în publicistică a fost acordat Studioului Teritorial Radio România Reşiţa.