Proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Drumului Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 3, au fost scoase la licitație!

CNAIR SA  a transmis în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) anunţul de participare pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare și execuție „Drum Expres Craiova – Pitești Tronsonul 3″.

 Obiectul contractului este reprezentat de construcția a 31,75 km, având ca punct de început zona nodului rutier la DN 65 (Valea Mare), care intersectează DN 65 la km 57+720 și ajunge până la limita dintre județele Olt și Argeș la km 89+300.

Durata contractului este de 96 luni din care 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor.

 De asemenea, durata contractului de lucrări poate varia în funcție de perioada de garanție a lucrărilor ofertată de operatorul economic desemnat câstigător.

 Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru data de 08 noiembrie 2019.

 Valoarea estimată a contractului este de 999.410.536 lei fără TVA.