Misteriosul chip al lui Cristofor Columb, descoperitorul Lumii Noi, descifrat în portrete şi monumente (II)

Monumentele dedicate lui Columb şi descoperirii Americii îşi duc cu cinste misiunea de a elogia personalitatea bravului Amiral şi temerarelor sale expediţii, pe tot întinsul Europei şi Americii Latine, dar mai cu seamă în Italia, ţara sa de baştină, şi în Spania, regatul ai căror înţelepţi monarhi i-au deschis calea spre zările Lumii Noi. În Italia, la Genova, stă mărturie a originii sale Casa de Colombo, astăzi muzeu, o reconstrucţie de secol XVIII a locuinţei în care a crescut cel ce avea să ajungă marele navigator al secolului al XV-lea. Tot la Genova, un impresionant bust de secol XIX al lui Cristofor Columb se înalţă lângă Palazzo Reale, un monument dedicat lui decorează Piazza Acquaverde, o statuie e sursă de inspiraţie pentru elevii şcolii ce îi poartă numele, Liceo Colombo. Un grup sculptural special a fost creat, spre finele secolului al XIX-lea, la Napoli, de sculptorul italian Stanislao Lista, ‘San Francesco d’Assisi benedice Dante, Cristoforo Colombo e Giotto’ (Sfântul Francisc de Assisi îi binecuvântează pe Dante, Columb şi Giotto), plasat la intrarea de la Ospizio Marino Padre Ludovico da Casoria’, la comanda părintelui Ludovico da Casoria, cu ocazia împlinirii a 700 de ani de la naşterea Sfântului Francisc de Assisi. Alte statui şi busturi realizate în secolele XIX-XX sunt răspândite în întreaga Italie.

Barcelona. (Photo by JOSEP LAGO / AFP)

În Spania, la Madrid, un monument realizat în deceniul al optulea al secolului al XIX-lea, de artiştii spanioli Arturo Mélida şi Jerónimo Suñol, inaugurat pe 12 octombrie 1892, dedicat lui Columb, se află în piaţeta cu acelaşi nume, din 2009, de când a fost transferat de la Jardines del Descubrimiento, grădinile dedicate descoperirii Americii. La Barcelona, la începtulul renumitului bulevard pietonal Rambla se află ‘Mirador de Colom’, inaugurat în 1888. O statuie înaltă de bronz, amplasată deasupra unei coloane corintice, sculptată de spaniolul Rafael Atché, aminteşte cum Columb a ales la întoarcerea din prima sa expediţie portul Barcelona pentru a debarca. Coloana se sprijină pe un soclu octogonal, decorat cu patru victorii înaripate de bronz, care îşi iau zborul spre cele patru colţuri ale lumii, iar contraforţii poartă medalioane care înfăţişează persoane legate de Columb, între care Ferdinand şi Isabela. Copii ale acestui monument se regăsesc în oraşul catalan Tarragona, în Gran Canaria, la Mini-Europe Park din Bruxelles, Belgia, şi la Shima Spanish Village, în Japonia.

Monumentul intitulat ‘Las Capitulaciones’, realizat în 1892 de sculptorul spaniol Mariano Benlliure y Gil, cu ocazia marcării a 400 de ani de la descoperirea Americii, amplasat la Granada, reprezintă  ‘Capitolaciones de Santa Fe’, documentul scris de Regii Catolici pe 17 aprilie 1492, în localitatea Santa Fe, ce reuneşte acordurile stabilite cu Columb privind explorarea teritoriilor a căror existenţă era atunci doar bănuită, de cealaltă parte a Atlanticului. Monumentul e conceput ca o descriere istorică, regina şezând pe un tron gotic, în faţa ei aflându-se cu un gest de deferenţă Columb, care îi arată un pergament cu intenţiile voiajului său. O istorisire anecdotică însoţeşte inaugurarea monumentului, pentru care Granada aştepta vizita monarhilor săi de la acea vreme. Însă ei nu au onorat evenimentul, ci au trimis câţiva reprezentanţi, dar solii au găsit monumentul deja dezvelit, căci localnicii, considerându-se jigniţi de atitudinea monarhilor, îl inauguraseră singuri.

În Peru, la Lima, ‘Monumento a Cristóbal Colón’, operă a sculptorului italian Salvatore Revelli, inaugurat în 1860, a fost şi el un monument călător, asemenea navigatorului genovez, ajungând după un îndelungat voiaj pe străzile capitalei în zona numită Paseo Colón. În Mexic, în Ciudad de Mexico, monumentul lui Columb inaugurat în 1892, la 400 ani de la sosirea sa în Caraibe, este una dintre cele două statui din capitala mexicană care îl descriu pe Columb. A doua, din Paseo de la Reforma, i-a fost comandată sculptorului francez Charles Cordier şi a ajuns la Veracruz, în 1875. Pe piedestalul acestui monument, două basoreliefuri descriu sosirea lui Columb în Lumea Nouă şi construcţia unei biserici. La colţuri străjuie statui ale unor călugări însemnaţi pentru istoria Mexicului, între aceştia numărându-se franciscanul Pedro de Gante, primul care a evanghelizat populaţia indigenă de aici, şi dominicanul Bartolomé de las Casas, numit primul episcop rezident de Chiapas şi primul protector oficial al indigenilor.

În Argentina, la Buenos Aires, Monumentul lui Columb realizat de sculptorul Arnoldo Zocchi şi donat oraşului de comunitatea italiană, a păzit vreme de 90 de ani Casa Rosada, unde se află biroul preşedintelui ţării, şi, după mai multe mutări, şi-a încheiat periplul în Paseo de la Costanera. Coloana centrală a monumentului este realizată dintr-un bloc unic şi susţine statuia lui Columb, din marmură de Carrara. La bază se află grupuri sculpturale reprezentând Ştiinţa, Geniul, Oceanul şi Civilizaţia, plus imagini legate de viaţa lui Columb.

În Cuba, pe care Columb o considera cel mai frumos tărâm văzut vreodată de ochii omeneşti, un bust al lui Columb străjuie poarta de la Cementerio de Colón, unul dintre cele mai importante cimitire din lume, al doilea cel mai important din America Latină, în termeni de istorie şi arhitectură, după La Recoleta din Buenos Aires. Între altele, o statuie a lui Columb se află la Museo de la Ciudad,  un bust la Museo de la Revolución, un monument dedicat lui se află la Palacio de los Capitanes Generales din Havana.

Columbus Circle (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

La New York, în Manhattan, lângă Central Park, în Columbus Circle, nodul considerat centrul geografic al oraşului, domină o statuie a lui Cristofor Columb, operă a sculptorului italian Gaetano Russo, inaugurată la 12 octombrie 1892, la aniversarea a 400 de ani de la descoperirea Lumii Noi. Statuia de marmură este amplasată deasupra unei coloane de granit decorată cu reliefuri în bronz reprezentând navele lui Columb, La Niña, La Pinta şi Santa María, iar piedestalul pe care se sprijină coloana este apărat de un înger care priveşte proteguitor globul pământesc.

În Regatul Unit, în colţul sudic al Pieţei Belgrave din Londra, se află o statuie de bronz tot a unui Columb tânăr, ţinând în mână o hartă maritimă rulată, privind spre Americi. Statuia, un dar al spaniolilor, montată pe o bază de piatră de Portland, a fost sculptată de artistul Tomas Banuelos, în 1992, şi este dedicată „tuturor popoarelor din America, la comemorarea a 500 de ani de la întâlnirea celor două lumi”.

Numeroase alte statui şi monumente de secol XIX sau XX dedicate lui Columb se află în diverse alte părţi ale Europei sau Americii Latine, între care în La Paz, Bolivia, în Brazilia, la Rio şi Sao Paulo, în Chile, la Santiago de Chile, în Puerto Rico, la Arecibo, în Columbia, la Cartegena, sau în Madeira, la Funchal, alături de alte monumente lusitane din partea continentală.

După patru călătorii în Lumea Nouă, osemintele lui Columb şi-au început odihna la Valladolid, Spania, unde a murit în 1506, însă finalul vieţii sale pământeşti nu a adus şi sfârşitul aventurilor sale, căci osemintele au fost în continuare călătoare, preţ de secole, asemenea neobositului navigator. De la Valladolid au fost mutate la o mănăstire din Sevilla, apoi, în 1542 au traversat din nou marele ocean, ajungând în Catedrala Santa Maria din colonia de atunci Santo Domingo, acum Republica Dominicană, unde au rămas mai mult de două secole. Apoi, înainte de a ceda insula Hispaniola Franţei, spaniolii au luat rămăşiţele de la Catedrala din Santo Domingo şi le-au dus în Cuba, care era o altă colonie spaniolă. În Catedrala din Havana au odihnit mai mult de un secol, până în 1898, când au fost exhumate din nou şi trimise înapoi la Sevilla. În Catedrala din Sevilla, mormântul lui Columb, instalat spre finele veacului al XIX-lea, proiectat de sculptorul Arturo Melida, străjuit de patru figuri alegorice reprezentând cele patru regate ale Spaniei din timpul vieţii Amiralului: Castilia, Aragon, Navara şi Leon, a fost instalat iniţial la Havana, înainte de a fi mutat la Sevilla, după ce Spania a pierdut controlul asupra Cubei. Însă în 1877, alte oase presupuse a fi ale lui Columb au fost găsite în Republica Dominicană de muncitori care săpau în interiorul Catedralei din Santo Domingo, descoperind o cutie inscripţionată cu descrierea „bărbat ilustru şi distins, don Cristobal Colon”. Dată fiind acestă descoperire, Spania şi Santo Domingo îşi revendică întâietatea. Pentru majoritatea spaniolilor, Columb odihneşte în Catedrala gotică din Sevilla, Spania, de unde a pornit spre Lumea Nouă, în 1492, iar pentru majoritatea dominicanilor, Columb odihneşte unde a dorit să fie înmormântat, în Santo Domingo, Republica Dominicană, unde i s-a construit un monument impresionant, mauzoleu şi muzeu deopotrivă, ‘El Faro a Colon’, proiectat în formă de cruce, de arhitectul scoţian Joseph Gleave şi inaugurat în 1992, la 500 de ani de la sosirea Amiralului pe insulă, amintind şi de creştinarea Americii. Farul ce cinsteşte memoria lui Columb proiectează pe cerul nopţii o lumină intensă, în formă de cruce, razele sale putând fi văzute de departe, chiar şi din Puerto Rico. (Autor: Cristina Zaharia)