Precizări TVR referitoare la Raportul Curţii de Conturi

Ca urmare a articolelor publicate în mediul online în urma apariţiei Raportului public al Curţii de Conturi pe anul 2018, SRTv face următoarele precizări.

Societatea Română de Televiziune a contestat, pe cale administrativă, o serie de măsuri dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 11/2019, emisă în urma elaborării Raportului de Audit Financiar la SRTv pe 2018, având în vedere că, atât în perioada realizării auditului, cât şi la şedinţa de conciliere, organizată conform procedurilor legale, auditorii Curţii de Conturi nu au ţinut cont de argumentele şi explicaţiile reprezentanţilor SRTv.

SRTv a depus contestaţie, în luna octombrie 2019, la Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi, revenind cu clarificări şi reiterând în cuprinsul acesteia că, prin acţiunile sale, Societatea Română de Televiziune nu a prejudiciat bugetul societăţii şi nu a încălcat legislaţia în vigoare.

Până în prezent SRTv nu aprimit niciun răspuns la contestaţia depusă.

Au fost primite răspunsuri însă de la Parlamentul României (adresa nr.4c-13/1106), reprezentând interpretarea oficială deoarece această autoritate este emitentul legii speciale a SRTv (Legea nr. 41/1994, republicată) și Ministerul Muncii (adresa nr. 45814/RG/61/DGJ/2020) în care se arată că salariul Președintelui Director General al SRTv a fost corect stabilit, fără a exista vreo încălcare a dispozițiilor legale.

În acest context, considerăm  că procedura de control a Curţii de Conturi se află încă în derulare, iar SRTv îşi menţine punctul de vedere exprimat în contestaţia depusă la Curtea de Conturi şi va continua să îl susţină prin toate mijloacele legale.