3 oferte pentru proiectarea și execuția secțiunii de autostradă Zimbor – Poarta Sălajului

Joi, 2 aprilie 2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului „Proiectare și execuție Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcaău, Subsecțiunea 3B2: Zimbor – Poarta Sălajului (km 13+260 – km 25+500)„.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:

1. ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – SPEDITION UMB S.R.L. – TEHNOSTRADE S.R.L.
2. FCC CONSTRUCCION S.A. 
3. NUROL INSAAT ve TICARET A.S.

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Valoarea estimată a contractului este de 730.509.125,51 Lei fără TVA.

Contractul are o perioadă de proiectare de 12 luni și o perioada de execuție de 24 luni.

Garanția lucrărilor este între 5 și 10 ani, în funcție de perioada ofertată în cadrul factorului de evaluare.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Subsecțiunea 3B2: Zimbor – Poarta Sălajului (km 13+260 – km 25+500), în lungime de 12,24 km.