Scrisoare a lui László Kövér pentru 60 de politicieni din străinătate în legătură cu „legea anticoronavirus”

Preşedintele Parlamentului Ungariei a trimis o scrisoare către 60 de politicieni din străinătate în legătură cu legea privind apărarea împotriva coronavirusului. În scrisoarea sa, László Kövér a subliniat: „Trăim vremuri deosebite, care presupun măsuri deosebite. Legea anticoronaviurs nu limitează prerogativele legislativului de la Budapesta. Din contră, aceasta este singura măsură deosebită în întreaga Europă care contribuie la creşterea prerogativelor parlamentului faţă de executiv” – a subliniat oficialul ungar. Scrisoarea remisă marţi Agenţiei de Presă MTI a fost trimisă preşedinţilor parlamentelor naţionale din UE, preşedintelui Parlamentului European, liderilor grupurilor politice din Parlamentul European, conducătorilor instituţiilor Uniunii Europene, preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, preşedintelui Adunării Parlamentare a OSCE, precum şi preşedinţilor de parlament din şapte landuri din Germania.
László Kövér a precizat: „Din cauza epidemiei COVID-19, Uniunea Europeană şi toate statele sale membre se confruntă cu o provocare nemaiîntâlnită până în prezent. În zilele noastre, cea mai importantă sarcină pentru toate statele membre ale UE este apărarea vieţii omeneşti, stoparea epidemiei, în acord cu prevederile constituţionale”.
Conform legii fundamentale a Ungariei, măsurile extraordinare adoptate de guvern în perioada stării de urgenţă vor rămâne în vigoare timp de 15 zile, cu excepţia situaţiei în care executivul decide asupra prelungirii acestora, pe baza împuternicirii primite de la legislativ. Parlamentul a adoptat în data de 30 martie, cu o majoritate calificată, prevăzută în legea fundamentală, o propunere legislativă care acordă guvernului împuternicire pentru prelungirea măsurilor extraordinare pentru o perioadă necesară combaterii epidemiei. Legea a fost promulgată pe 30 martie, iar pe 31 martie a intrat în vigoare.
László Kövér a mai menţionat că această lege „este obiectul unor critici vehemente încă de la adoptarea ei. Anumite voci îngrijorate ne avertizează că guvernul ungar a preluat pe termen nelimitat conducerea absolută a ţării, iar democraţia este în pericol. Aceste îngrijorări sunt neîntemeiate. Legea, criticată de mulţi, în lipsa cunoştinţei faptelor, şi adoptarea ei s-au făcut, pe de-o parte, în conformitate cu legea fundamentală a Ungariei, iar pe de altă parte nu asigură nici în timp şi nici din punct de vedere al obiectului măsurilor adoptate o putere nelimitată guvernului, iar în al treilea rând nici sfera de acţiune sporită a guvernului, prin împuternicirea acordată acum, în situaţii de urgenţă, nu poate concura cu posibilităţile de acţiune, în afara unor situaţii extraordinare ale guvernelor câtorva ţări membre ale UE” – a adăugat preşedintele parlamentului ungar. Acesta a mai precizat: Împuternicrea guvernului de la Budapesta este limitată. Guvernul poate adopta măsuri speciale, necesare în vederea asigurării protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii cetăţenilor, precum şi a stabilităţii economiei. Valabilitatea măsurilor extraordinare va înceta odată cu încetarea stării de urgenţă, a precizat László Kövér. „Legislativul este stăpânul situaţiei şi aşa va rămâne”- a spus oficialul ungar, care a adăugat că parlamentul se întruneşte în mod regulat şi verifică măsurile luate de guvern în perioada stării de urgenţă. Legea nu limitează prerogativele legislativului. Din contră, este singura măsură extraordinară adoptată în întreaga Europă care contribuie la creşterea prerogativelor legislativului în raport cu executiv. Legislativul va decide încetarea efectelor legii odată cu încetarea stării de urgenţă. Această lege sporeşte dreptul legislativului de a revoca, parţial sau integral, împuternicirea acordată guvernului. Conform legii, executivul informează legislativul în mod regulat despre măsurile adoptate în această perioadă de epidemie sau, în lipsa şedinţelor, sunt informaţi preşedinţii legislativului şi ai grupurilor parlamentare ale partidelor politice. „Parlamentul este o instituţie suverană, care funcţionează bine, care nu este limitată în exercitarea competenţelor sale şi care adoptă decizii în interesul cetăţenilor ţării. Parlamentul dispune de toate mijloacele pentru apărarea competenţelor sale, iar în acest sens nu este nevoie de o intervenţie externă, nesolicitată. Statul de drept funcţionează în continuare – toate instituţiile, inclusiv Curtea Constituţională, funcţionează în continuare, conform dreptului constituţional.
László Kövér şi-a exprimat dezamăgirea din cauză că „anumiţi factori politici europeni nu sunt în stare nici măcar în vremurile de criză să renunţe la prejudecăţile personale şi să se concentreze asupra combaterii pericolului comun”.
„Mulţumindu-le celor care şi-au îndreptat atenţia cu bună-credinţă şi cu intenţia de a ne ajuta, facem un apel la toţi ceilalţi ca, dacă nu ne pot ajuta în efortul depus pentru lichidarea problemelor cauzate de epidemie, măcar să nu sporească necazurile” – a precizat în scriosarea sa László Kövér./rganciu/cvanatoru

 

MTI (15 aprilie)