Comunicat de presă CNAIR – 21.07.2020

Depunere oferte pentru atribuirea contractului “Elaborare studiu de fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Timișoara Vest”

A avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “Elaborare studiu de fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Timișoara Vest”.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii ofertanți:

1. Asocierea S.C IRIMAT CONS S.R.L. – STUDIO CORONA CIVIL ENGINEERING SRL

2. Asocierea SC PROCAD SRL – SC BAUPLANING SRL – SC CUBIT PROIECTARE SRL

Subcontractanti: SC TERRASOND SRL, SC SSF-RO SRL, SC EXPERTUS SRL

 3. SC PROIECT –CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA

Subcontractanti: TOTAL BUSINESS LAND SRL, ROAD DESIGN ASP SRL, SICAP PROJECT SRL, SC PROIECTANTUL SRL

 4. SC  SEARCH CORPORATION  SRL

Subcontractanti:PROSPECT TECHNICAL STUDIES, GEOTEC CONSULTING SRL, PROTELCO, FORMIN, INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN, TOTAL BUSINESS LAND SRL, DANAVI

5. Asocierea WAY RESEARCH – 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.

Subcontractant:

EAST WATER DRILLINGS

Valoarea estimată a contractului lei fără TVA: interval 4.107.496,40 – 4.854.313,93;

Durata contractului: 15 luni;

Comisiile de Evaluare vor analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

CNAIR SA

RADOR – 21 iulie