S R I S O A R E D E S C H I S Ă

Ca reprezentanți ai comunității oamenilor de afaceri, reprezentând MHTC (Măgurele High Tech Cluster) și ANEIR (Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România) am aflat din presă – și nu numai – că ar exista un număr de cercetători de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizi-că și Inginerie Nucleară – “Horia Hulubei”(IFIN-HH) și (din fericire) doar câteva persoane de la Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics – ELI-NP (Laserul de la Măgurele) care doresc să reorganizeze Institutul și Infrastructura Europeană de Cercetare ELI-NP prin îndepărtarea/destituirea celui care coordonează chiar de la începuturile sale implementarea proiectului ELI-NP–o excepțională mândrie națio-nală și internațională – renumitul specialist Academician Nicolae Victor Zamfir.

Unul dintre argumentele invocate de contestatari este că Acad. Zamfir este român, iar românii nu au în ADN-ul lor calități de manageri.  Este un argument grotesc, jignitor la adresa neamului nostru, prin care se încearcă să ne facă pe noi, cetățenii români, oameni de “mâna a doua”, să ne fie rușine de țara noastră!

În business, ca în toate celelalte domenii, pe primul plan interesează perfor-manța, iar ca români și subiecți de drept ai statului român trebuie să reamintim că indiferent dacă firmele din România au capital românesc sau străin, această abor-dare este inacceptabilă. Întrebăm retoric: de ce oare atât de multe multinaționale aleg ca filialele lor din România și din alte țări să aibă manageri români? Pentru noi este o cinste că Acad. Zamfir s-a întors de la viața profesională de succes din SUA pentru a materializa acest proiect grandios, atât de complex la Măgurele.

Academicianul Horia Hulubei a plecat dintre noi la 76 de ani, conducând Institutul de la Măgurele. Nici măcar comuniștii nu l-au schimbat din funcție dato-rită vârstei. A decedat fiind Director General. Înțelegem că dacă ar mai trăi astăzi ar trebui să fie demis din motive de vârstă?! Pe lângă nemulțumiri și orgolii, mai există și bun simț! Aviz celor orbiți de vanități!

Acad. Zamfir, la cei 67 de ani ai săi se arată a fi  în plină formă, iar din câte cunoaștem de la colaboratorii săi apropiați, muncește cel puțin 12 ore pe zi, urmă-rește personal fiecare lucrare în parte din ELI-NP, pleacă dimineața la Bruxelles, iar seara este la birou, la ora 22-23, când  poate suna să îți propună o nouă provo-care profesională, iar dimineața, cel târziu la 8 este din nou la birou. Așa arată un om în vârstă care trebuie schimbat?! Câți dintre contestatari au o asemenea capa-citate și plăcere de lucru? Și pentru că are 67 de ani este reclamat la DNA? Dar ce, a furat acești ani și anii de muncă? Prelungirea mandatului este făcută exact până la finalizarea proiectului. Opriți această campanie și lăsați-l pe Acad. Zamfir să ter-mine proiectul! Comunitatea de afaceri din jurul lui ELI-NP îl susține!

În prezentările făcute experților, oamenilor de afaceri, în interviuri, întot-deauna Acad. Zamfir a formulat un adevăr axiomatic: “Infrastructura  ELI-NP nu va deveni niciodată un centru de producție , dar rezultatele cercetării avansate de aici vor merge către companii, respectând drepturile de proprietate intelectuală”.

De aceea a fost încurajată apariția MHTC (care a pornit de la  20 de entități și a ajuns la cca 80 de entități), de aceea a fost susținută și înființarea Măgurele Science Park. Există o colaborare de largă deschidere și perspectivă  cu ANEIR (care a acordat Laserului de la Măgurele două premii de excelență în anii 2018 și 2019), cu numeroase camere de comerț bilaterale România – Germania, Japonia, Israel, Marea Britanie, Elveția.

Suntem încrezători că aceasta este singura cale a colaborării între cercetare și mediul de afaceri, iar Acad. Zamfir este garantul acestui parteneriat. Reamintim că mediul de afaceri este foarte sensibil la schimbările bruște și violente în mana-gement, iar încrederea se câștigă greu și se pierde ușor.

Aflăm că de mai mulți ani se solicită contestatarilor de azi brevete de in-venții care să fie valorificate pe piață. În afară de doua brevete foarte interesante nu s-a primit nimic. Desigur, articolele știintifice sunt indispensabile, dar prioritare sunt nevoile și rezultatele valorificabile pe piață.

Recomandăm cercetătorilor, inclusiv contestatarilor să-și rezerve o parte din timpul lor pentru discuții și consultări cu mediul de afaceri, pentru că altfel  nu-și  vor putea valorifica munca, iar firmele organizațiilor noastre nu vor deveni mai competitive pe piața internă și pe cea externă.

Cel care înțelege cel mai bine acest lucru este persoana contestată de dv  azi,  care organizează împreună cu organizațiile noastre, în mod sistematic, “zile ale industriei”, unde participă între 100–200 de persoane din business.

Din modul în care ați redactat o parte din nemulțumirile dv este evident că nu aveți pregătire managerială. Permiteți-ne să vă recomandăm, cu toată modestia, să urmați cursuri de middle management, iar cei care aspiră la funcția de director ori director general să se înscrie la MBA și dacă aveți curajul și cunoștințele nece-sare la EMBA. Atunci când se va încheia mandatul Acad. Zamfir veți putea avea astfel pregătirea necesară să preluați tradiția Școlii de Fizică de la Măgurele.

Vă adresăm două întrebări:

  1. De ce nu ați cerut demisia Acad. Zamfir în urmă cu 2 ani, când a împlinit 65 de ani? Nu cumva pentru că mai era mult de lucru și nu se încumeta nimeni să administreze un asemenea proiect unic în lume?
  2. Când ați pornit această tevatură de ce nu v-ați consultat și cu mediul de a-faceri? Nici IFIN-HH și nici Centrul de cercetări ELI-NP nu aparțin anga-jaților, ci reprezintă o investiție a poporului român și a comunității europene. Actualul Director General se consultă cu noi și cu comunitatea știintifică in-ternațională. Urmați-i exemplu pentru că a trăit în SUA peste 15 ani și a în-vățat că fără comunicare între toți actorii implicați într-un mare proiect nu poate să existe succes!

Să mergem mai departe împreună, cu calm și înțelepciune!