Ultima zi în care fermierii pot transmite documentele privind acordarea rentei viagere agricole

Astăzi este ultima zi în care fermierii pot transmite la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricole. Acestea pot fi trimise prin mijloace electronice la centrele judeţene sau locale ale APIA.

Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Banii sunt viraţi prin mandat poștal sau virament bancar. Printre documentele care trebuie depuse de rentier la centrele locale al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură sunt: carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la Comisia de expertiză medicală. Pentru solicitanții pensionați pe caz de boală: procură notarială din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, contractul și extrasul de cont pe numele radierului agricol. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului, dar poate fi încasată de moștenitori,  ne informează corespondentul RRA, Adrian Lungu./mnecula/ovidiu

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 31 august