Oferta locurilor de muncă la nivelul municipiului Bucuresti pentru perioada 23-30.09.2020

Potrivit datelor furnizate de către agenții economici, în evidența Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM), în perioada  23-30.09.2020, sunt disponibile 3354 locuri de muncă vacante, din care 172  sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 467  persoanelor cu studii medii, 2145 pentru muncitorii calificați și  570 pentru muncitorii  necalificați.

Precizăm că baza de date a locurilor de muncă vacante este dinamică, astfel în vederea unei informari cât mai corecte și actualizate AMOFM București va publica zilnic, pe site-ul instituției (www.bucuresti.anofm.ro), locurile de muncă vacante declarate de către angajatori.
Menționăm că  AMOFM București, conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată ulterior, furnizează serviciul de mediere a muncii prin care se realizează punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.
AMOFM București  face cunoscute locurile de muncă vacante, comunicate de către angajatori, persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Serviciul de mediere a muncii se acordă gratuit.
Informațiile privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora se pot obține de la Agențiile Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Adresele de e-mail/ numerele de telefon ale Agentiilor Locale de Sector:
Sector 1 – telefon: 0758.102.141/ 0758.102.151; e-mail: alofm@s1.anofm.ro;
Sector 2 – telefon:0758.102.142/ 0758.102.152 ; e-mail: alofm@s2.anofm.ro;
Sector 3 – telefon: 0758.102.143/0758.102.153; e-mail: alofm@s3.anofm.ro;
Sector 4 – telefon: 0758.102.154/ 0758.102.164; e-mail: alofm@s4.anofm.ro;
Sector 5 – telefon: 0758.102.137 /0758.102.376; e-mail: alofm@s5.anofm.ro;
Sector 6 – telefon: 0758.102.146/0758.102.156; e-mail: alofm@s6.anofm.ro.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor – RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încalcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

(A.M.O.F.M. Bucureşti – 23 septembrie 2020)