Raport al Curții de Conturi cu privire la utilizarea resurselor Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

Sistemul de sănătate din România va rămâne subfinanțat în condițiile în care vom continua să avem mai mulți beneficiari ai serviciilor de sănătate decât plătitori – reiese din concluziile raportului Curții de Conturi cu privire la utilizarea resurselor Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru perioada 2011-2019.

Reporter: Iulian Olescu – La sfârșitul anului trecut, la sistemul public de asigurări sociale de sănătate contribuiau doar 6,74 milioane de români, în timp ce peste 12 milioane erau asigurați, dar scutiți de la plata CASS – se specifică în auditul Curții de Conturi.

Conform raportului, în perioada 2011-2019 plățile la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au crescut de la 17,8 miliarde de lei în anul 2011, la 41,8 miliarde în 2019, ceea ce reprezintă o urcare de aproximativ 134%.

Raportul Curții de Conturi arată însă că, începând cu anul 2016, cuantumul plăților pentru bunuri și servicii, categorie care deține cea mai mare pondere a plăților la capitolul sănătate, a fost influențat de transferurile din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate către unitățile sanitare, pentru acoperirea creșterilor salariale, ponderea acestora în total plăți pentru sănătate crescând de la aproximativ 1% în anul 2016, la 24,5 procente în 2019.

Curtea de Conturi precizează că această creștere afectează cu atât mai mult Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu cât nu s-a asigurat o sursă de finanțare pentru aceste cheltuieli, putându-se concluziona că aceste influențe salariale au fost suportate din contribuțiile de asigurări de sănătate, denaturând destinația legală a acestora./lalexandrescu/schelaru

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 30 septembrie