Profesor real într-o școală virtuală – Curs de formare oferit de Salvati Copiii

Ce probleme întâmpină profesorii în școala online: Asigurarea accesului egal la educație, lipsa competențelordigitale și siguranța online

Salvați Copiii România pune la dispoziția cadrelor didactice un curs gratuit de formare

București, 13octombrie 2020:Aproape jumătate (45,5%) dintre cadrele didacticecare au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizează că școala online contribuie la adâncirea diferențelor socio-economice dintre copii și consideră că asigurarea accesului egal la educație al tuturor elevilor este o provocare majoră întâmpinată în perioada pandemiei.Mai mult, o parte semnificativă a acestora (35,4%) crede că lipsa competențelor digitale și siguranța online sunt principalele obstacole în realizarea actului didactic în acest an școlar.

Pentru a veni în sprijinul lor, Organizația Salvați Copiii lansează cursul online „Profesor real într-o școală virtuală”, un amplu demers didactic care surprinde principalele aspecte legate de formarea cadrelor didactice în vederea utilizării sigure a internetului în procesul educativ.

Cele 650 de cadre didactice care au apelat linia de consiliere ctrl_AJUTOR în perioada aprilie – septembrie 2020 și-au exprimat teama privind asigurarea accesului egal la educație al tuturor copiilor, preocuparea legată de menținereasiguranței online în cadrul orelor de curs, precum și îngrijorarea referitoare la lipsa competențelor digitale a celor implicați în actul educațional, fie aceștia elevi,cadre didactice sau chiar părinți.

Potrivit unui raport[1]al Ministerului Educației Naționale, în cadrul programului CRED, printre principalele nevoi de formare ale cadrelor didactice se numără nevoia de a învăța cum să suplinească sau să suplimenteze baza materială de care dispun, nevoia de a dobândi competențe digitale cât mai bune și de a utiliza mai intens noile tehnologii în procesul educațional.

Întrucât tranziția către învățământul online sau cel de tip hibrid, în contextul pandemiei de COVID-19, are consecințe atât asupra elevilor, cât și a cadrelor didactice care sunt nevoite să găsească modalități noi de predare și asigurare a protecței copiilor, într-un mediu nou sau puțin familiar, trebuind să se adapteze din mers acestei noi realități, Organizația Salvați Copiii vine în întâmpinarea acestor nevoi prin lansarea cursului online „Profesor real într-o școală virtuală”.

Cursul de formare are drept obiectiv oferirea cadrelor didactice din întreaga țară o experiență interactivă de învățare, care să faciliteze o mai bună înțelegere și integrare a mediului digital în procesul de predare, oferind în același timp o privire de ansamblu asupra oportunităților și riscurilor pe care acesta le prezintă.

Când ne gândim la problemele sistemului educațional din România, principala noastră preocupare e dată de copii și asigurarea de spații sigure în care să învețe, oferirea de suport constant pentru desfășurarea procesului didactic și accesla instrumente digitale. O componentăla fel de importantă pentru asigurarea educației de calitate o reprezintă și formarea profesorilor și, de aceea, ne dorim ca prin acest curs de formare să susținem cadrele didactice, astfel încât acesteasă își însușească modul de predare online, cu respectarea drepturilor copiilor, protejându-i pe elevi de pericolele pe care le pot întâlni pe internet.”a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii.

Cursul „Profesor real într-o școală virtuală” se vaderula exclusiv în mediul online, pe o platformă dedicată, oferind participanților posibilitatea de a-l parcurge în ritmul propriu. Cursul de formare cumulează un număr de 15 ore de pregătire teoretică și 25 de ore de activități practice și este structurat în patru părți, asigurând dezvoltarea competențelor digitale, cu accent pe formarea competențelor de creare de conținut, comunicare și colaborare pe internet și a celor de siguranță online. Cele patru module abordează următoarele teme:

  • Modulul I – Nevoile nativilor digitali și drepturile copiilor în mediul online
  • Modulul II – Provocări în folosirea Internetului
  • Modulul III – Oportunități în folosirea Internetului
  • Modulul IV – Parteneriatul școală-familie-comunitate.

Participarea la curs este deschisă tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și nu presupune nici un cost, cursul fiind pus la dispoziție gratuit de către Organizația Salvați Copiii.

Profesorii care doresc să urmeze acest curs sunt invitați să acceseze link-ulwww.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/noutati/profesor-digitalpentru înscriere, urmând să primească pe e-mail confirmarea și datele privind accesarea cursului.

Cursul „Profesor real într-o școală virtuală” a fost dezvoltat de echipa Salvați Copiii România cu sprijinul financiar al Huawei România șivine ca o completare la demersurile deja existente ale Organizației Salvați Copiii de a contribui la pregătirea cadrelor didactice, ce deruleazăîn parteneriat cu KreativeResearch și Casele Corpului Didactic din 40de județe și Bucureșticursul acreditat de formare „Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului.”

___________________________________________________________________________

Note pentru redactori:

  • OrganizaţiaSalvaţi Copiii România a participat la programul de finanţare al Comisiei Europene şi a câştigatlicitaţia de proiect, asumându-şi din 2008 rolul de Coordonator naţionalal programului Ora de Net.
  • Ora de Net (Safer Internet) este un program sprijinit de Comisia Europeană, prin programul Connecting Europe Facility, care cuprinde centre naţionale active în Uniunea Europeană, având ca obiectiv comun promovarea utilizării în condiţii de mai mare siguranţă a Internet-ului şi a noilor tehnologii online de către copii.
  • ctrl_AJUTOReste o linie de consiliere adresată copiilor, părinților și cadrelor didactice ce întâmpină probleme pe Internet.
  • Mai multe informații detaliate despre Organizația Salvați Copiii și proiectul Ora de Net sunt disponibile pewww.salvaticopiii.roși www.oradenet.ro
  • Cursul „Profesor real într-o școală virtuală” a fost dezvoltat de echipa Salvați Copiii România cu sprijinul financiar al Huawei România.

 

Persoană de contact:

Teodora Stoica, Coordonator program siguranță online | Salvaţi Copiii România

Tel.: 0726 35 45 41 | E-mail: teodora.stoica@salvaticopiii.ro

_______________________________________________________

 

Despre OrganizaţiaSalvaţi Copiii

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile ConvenţieiNaţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României.

Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea legislaţieişi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil.

În calitate de membru al SavetheChildren, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 28 de membri şidesfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţişi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora.

Salvați Copiii promovează de 30 ani drepturile copilului, în acord cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Cu sprijinul a 3.000 de voluntari, peste 2.200.000 de copii au fost incluși în programe educative, de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a participării lor în acțiuni de promovare și recunoaștere a drepturilor lor.

Despre Huawei

Huawei este un furnizor de top la nivel mondial în domeniul tehnologiei pentru industria IT&C, al infrastructurii în telecomunicații și în cel al dispozitivelor inteligente. Cu soluții integrate în patru domenii cheie – rețele de telecomunicații, IT, dispozitive inteligente și servicii cloud – ne angajăm să aducem tehnologia digitală la fiecare persoană, în casă sau organizație, pentru o lume inteligentă și conectată.

La Huawei, inovația pornește de la nevoile clienților. Facem investiții masive în cercetare, concentrându-ne asupra inovațiilor de ruptură în tehnologie pentru a duce omenirea mai departe. Avem peste 194.000 de angajați și derulăm operațiuni în mai mult de 170 de țări și regiuni. Fondată în 1987, Huawei este o companie privată, deținută integral de propriii angajați.

Huawei Technologies S.R.L. depune toate eforturile pentru a menține competitivitatea și siguranța rețelelor pentru întreg portofoliul de produse, soluții și servicii end-to-end. Prin colaborare deschisă cu partenerii de ecosistem, creăm valoare pentru clienți, îmbunătățind experiența consumatorilor și inspirând organizații de toate mărimile să inoveze. Huawei Technologies SRL și-a început operațiunile în România în anul 2003, unde are peste 2.300 de angajați și a dezvoltat colaborări cu toți marii operatori de telecomunicații.

[1]Raport Privind Nevoile De Formare Ale Cadrelor Didactice Din Învățământul Primar Și Gimnazial În Domeniul Abilitării Curriculare, Institutul de științe ale Educației, 2018 (http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2018/06/Raport-final-analiza-nevoi.pdf)