Comunicat de presă CNAIR

CNAIR  a semnat contractul pentru  întocmirea documentațiilor cadastrale în vederea exproprierilor necesare lărgirii la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti – Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni)
CNAIR a semnat  „Contractul de servicii pentru achiziția serviciilor de întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică „Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520” – Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600”.
Valoarea contractului este de 122.892,00 lei fără TVA.
Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.
Durata contractului este de 12 de luni de la data semnării contractului.
Evaluarea ofertelor s-a desfasurat în perioada 12.10.2020 – 27.11.2020.
Nu au fost depuse contestații pentru această procedură de achiziție publică.
CNAIR SA
RADOR – 9 decembrie