Platforma educativă Tinere Talente 360 – o nouă resursă destinată elevilor, studenților și profesorilor din licee și universități vocaționale

București, februarie 2021

Fundația Regală Margareta a României lansează platforma tt360.ro, ca o componentăa programului Tinere Talente, cu scopul de furniza informații utile și relevante pentru cei aflați la începutului unei cariere artistice, elevi și studenți care studiază la licee sau universități de artăși de muzică,la nivel național.

Tinerii muzicieni și artiști vizuali înscriși în programul național Tinere Talente, beneficiază în cadrul acestuia de mentorate și masterclass-uri susținute de artiști și oameni de culturăcu o vastă experiență internațională. Prin intermediul platformei tt360.ro, se oferă această expertiză elevilor și studenților din toată țara,care au acum acces gratuit la materiale inspiraționale, sfaturi, experiențe împărtășite de mentoridin programul Tinere Talente. Primele materiale video au fost realizate cu pianista Verona Maier și dirijorul Tiberiu Soare,iar acestea vor fi completate cu experiențe împărășite de alte personalități din domeniul muzicii clasicii sau al artelor vizuale.

Astfel, în cadrul unor interviuri sincere și nonformale, mentoriiabordează subiecte de interes pentru tinerii artiști,menite să îi introducă pe aceștia în frumusețea și provocările lumii artistice și, totodată, să îi ajute în dezvoltarea lor ca viitori oameni de artă. Materialele video inspiraționale au la bază o bogată experiență acumulată pe scene și în proiecte naționale și internaționale, pe care mentoriisunt dornici să o transmită celor care, aflați la începutul unei cariere artistice, au nevoie de îndrumare.

Profesor universitar doctor și prorector la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, mentor al programului Tinere Talente și membru al juriului care realizează anual selecția bursierilor din program, Verona Maier are o bogată activitate artistică, însumând numeroase concerte și recitaluri susținute în România și în toată Europa, participări la festivaluri internaționale, jurii și susținerea de masterclass-uri. Prin intermediul platformei tt360.ro, împărtășește opiniile sale despre muzica de cameră, despre importanța participării la concursurile școlare, concursurile de muzică și olimpiade, despre condiția muzicianului.

Doctor înmuzicăși conf. univ. dr. laUniversitateaNațională de MuzicăBucurești, Facultatea de Compoziție, MuzicologieșiPedagogieMuzicală,Tiberiu Soarecolaboreazăfrecvent cu principaleleOrchestreSimfoniceşiTeatre de Operă din Româniași cu numeroaseansambluri de prestigiuinternaționale, fiindunuldintreceimaiimportanțidirijoriromânicontemporani. Mentor de peste 8 aniînprogramulTinereTalente, Tiberiu Soare a contribuit la extindereașidiversificareaactivitățiloracestuia, prinsusținerea de masterclass-urișiconcerte pro- bono pentrutineriimuzicienișiprinînființarea, în 2014,a OrchestreiFundației Regale Margareta a României.Despremeseria de dirijor, desprerolulacestuiașidespreparticularitățileorchestrelorșișcolilor de dirijorat, Tiberiu Soare vorbeștecu pasiunepeplatforma tt360.ro.

Pentru a accesa platforma tt360.ro, cei interesați trebuie să se înregistrezeși să își creeze un contla adresa http://tt360.ro/inregistrare/.

***

DespreprogramulTinereTalente

ProgramulnaționalTinereTalente a debutatînanul 2008 cu scopul de a sprijinișipromovatineriiartiștitalentați care provin din familiimodesteși care au nevoie de sprijinfinanciarpentru a-șiatingeadevăratulpotențialși a-șiexprimatalentul.CeeacediferențiazăprogramulTinereTalentede alteproiecte care oferă burse, esteabordareaholistică, centratăpedezvoltareașiafirmareaacestorartiștiîndevenire, nu numaipesprijinfinanciar. Pelângă burse, tineriiprimescîndrumareaunormentorivaloroși, pregătireprinmasterclassurișioportunități de promovare. Peparcusulcelor 13 ani de activitateprinacest program au fostacordate 350 de burse de studiu, au fostorganizate 450 de recitaluri, concerteșiexpoziții, asigurate 140 de masterclass-urinaționaleșiinternaționaleșicucerite 175 de premii la concursurinaționaleșiinternaționale. Mai multedetaliisuntdisponibilepewww.tinteretalente.org.

DespreFundațiaRegală Margareta a României

FundaţiaRegală Margareta a României a fostînfiinţatăîn 1990 de cătreRegele Mihai I al RomânieișiMajestatea Sa Margareta, CustodeleCoroaneiromâne. Cu o activitate de peste 30 de ani, FundațiaRegală Margareta a Românieisprijinăcopii, tinerișivârstniciprinintervențiidurabile, bazatepeschimbul de experiențășivaloriîntregenerații. De-a lungultimpului, Fundația s-a implicatînnumeroaseproiectesociale, culturaleşi de susținere a educațieişitalentului artistic. Mai multedetaliidespreprogrameleFundaţieisuntdisponibilepewww.frmr.ro.

 

Contact:

Cristina Rotaru, CoordonatorPR, Comunicare șiEvenimente

Email: cristina.rotaru@principesa.ro, Mob: +40 0735 444 488