Declarație de presă

Voi monitoriza și sprijini autoritățile locale în a schimba rapid denumirile străzilor care poartă numele unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid sau crime împotriva umanității

 Am luat act de materialele din mass-media care atrăgeau atenția asupra încălcării legislației în vigoare cu privire la menținerea denumirii unor străzi din mai multe localități ale României, care promovează persoane condamnate pentru crime de război, genocid sau crime împotriva umanității.

În același timp, polemica privind redenumirea străzii din municipiul Constanța ne arată că e nevoie permanentă de implicare, de monitorizare și de acțiune!

Am avut în aceste zile discuții cu toți factorii implicați, autorități locale și centrale, inclusiv reprezentanți diplomatici în ceea ce privește urgentarea și demararea imediată a schimbarea denumirii străzii. Atât primarul municipiului Constanța, dl. Virgil CHIȚAC, cât și prefectul județului, dl Silviu-Iulian COȘA (care are în coordonare comisia care avizează schimbarea denumirilor de străzi) m-au asigurat de punerea în mișcare cu celeritate a procedurii de schimbare a numelui respectivei străzi. Fac precizarea că niciun alt motiv birocratic nu va stă în picioare pentru a întârzia o decizie administrativă în acest sens.  

Legislația în materie în vigoare este foarte clară: Art. 9, alin. (1), al Legii nr. 217 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2002, interzice menținerea acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri public.

Denumirea străzii din municipiul Constanța a fost dată în trecut și menținută inclusiv după anul 2002, când legislația a interzis acest lucru, ceea ce demonstrează încălcarea repetată și continuă a legii de către toate administrațiile de până în prezent în materia cultului sau acțiunilor care promovează persoane condamnate pentru crime de război, genocid sau crime împotriva umanității.

Recent, inclusiv o rezoluție a Parlamentului European a atras atenția că astfel de cazuri reprezintă o utilizare a simbolurilor care glorifică regimuri totalitare, ceea ce „deschide calea către denaturarea faptelor istorice cu privire la consecințele celui de-al Doilea război Mondial și către propagarea sistemului politic totalitar”. [1]

Fac precizarea că invocarea unor așa-zise dezbateri care să evalueze rolul politic și/sau istoric al unor persoane condamnate pentru crime de război și crime împotriva umanității, care să genereze eventual o decizie/și/sau soluție, nu este permisă! Schimbarea denumirilor unor străzi care încalcă legislația în vigoare nu este negociabilă!

Sunt la curent cu identificarea unor cazuri similare, în alte localități, și monitorizez permanent situația, alături de alte instituții implicate, astfel încât legislația să fie aplicată cu celeritate.

Voi monitoriza și sprijini autoritățile locale în a schimba rapid denumirile unor străzi care poartă numele unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid sau crime împotriva umanității.

 

 

Deputat Alexandru MURARU

Consilier onorific al Primului-Ministru

Reprezentant Special al Guvernului României pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei

[1] Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP)), Strasbourg, 12 noiembrie 2019, accesibil online la https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html (aprilie 2020).