de Silvia Iliescu

Conştientă de rolul ce-l joacă astăzi în viaţa politică, economică şi socială a ţării, conştientă de drepturile dar şi datoriile sale, femeia română […] va şti prin munca ei perseverentă şi conştientă să contribuie la consolidarea şi apărarea ţării în lumea întreagă. Ea va şti să contribuie prin toate forţele ei la înflorirea Republicii noastre populare. Iată cum stăpânirea comunistă privea în 1948, cu încredere, în vioaie texte de propagandă, femeia română”, cu referire la cele ordonat încartiruite în detaşamentele clasei muncitoare. În perioada stalinistă şi post-stalinistă, însuşi faptul de a fi fost născută într-o familie de proletari, de a avea mai puţină şcoală şi de a fi complet săracă era cea mai bună carte de vizită pentru o „tovarăşă”.

Dimpotrivă, femeile „burgheze” ori „chiaburele” satelor erau numite „duşmance ale poporului”, erau arestate şi anchetate prin metode sălbatice, apoi aruncate în temniţe. România anilor 1945-1964 era asurzită de strigătele „luptei de clasă” ce lovea oamenii indezirabili pentru regim – bineînţeles, fără a ocoli femeile de diverse categorii, de la eleve inocente până la susţinătoare înfocate ale rezistenţei anticomuniste. Sentinţele lor de condamnare la închisoare aveau cu câteva variaţii cam aceleaşi formulări, cum are aceasta din 1954: Inculpata… de profesiune elevă, fără avere personală, originea socială chiabur, apartenenţa socială elevă, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu… învinuită pentru delictul de răspândire de publicaţiuni interzise. […] Inculpata, animată de sentimente duşmănoase, în urma unor discuţii cu caracter duşmănos la adresa regimului, a acceptat propunerea ca să redacteze şi să răpândească manifeste şi în timpul zilei de… a redactat circa 70-80 de manifeste cu caracter antidemocratic, scrise în limba română şi maghiară pe care apoi, în aceeaşi seară le-a răspândit pe străzile oraşului Gherla. […] Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea articolului 325, litera c, Cod Penal, cu unanimitate de voturi condamnă pe… la 3 ani închisoare corecţională pentru delictul de răspândire de publicaţiuni interzise… Sau cu alte acuzaţii, cum ar fi cele de spionaj în favoarea unei puteri occidentale”, omisiune de denunţ”, uneltire împotriva ordinii sociale”.

Episoadele lunii martie ale noului nostru serial pe care l-am intitulat Duşmancele poporului” Femei în închisorile comuniste vor înfăţişa, prin mărturii directe păstrate în Arhiva de istorie orală Radio România, pătimirile câtorva dintre fostele deţinute ale închisorilor comuniste.