FNSA convoacă Conferinţa Naţională, în şedinţă extraordinară, în vederea stabilirii acţiunilor de protest şi a modului de desfăşurare a acestora

Biroul Executiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, organizaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul de activitate ,,Administraţie publică” a hotărât convocarea forumului suprem de conducere a federaţiei, Conferinţa Naţională, în şedinţă extraordinară, în vederea stabilirii acţiunilor de protest şi a modului de desfăşurare a acestora, ca urmare a intenţiilor Guvernului României, exprimate de către Primul-ministru, prin care, într-o manieră specifică unui regim dictatorial, coaliţia aflată la guvernare urmăreşte încălcarea unor principii constituţionale şi europene, cu privire la:

1. Funcţia publică: eliminarea principiului profesionalismului şi stabilităţii acesteia, respectiv eliminarea protecţiei funcţionarilor publici în raport cu presiunile exercitate de către factorul politic.

2. Imixtiunea puterii executive în activitatea, organizarea şi gestiunea internă a organizaţiilor sindicale, respectiv atacul concertat asupra liderilor de sindicat, cu scop vădit de intimidare si destructurare.

3. Încălcarea de către Guvernul României a principiului autonomiei locale şi al descentralizării administraţiei publice locale, promovarea reducerilor salariale şi de personal, cu scopul externalizării serviciilor în beneficiul clientelei politice şi eliminarea singurului spor acordat salariaţilor din acest sector.

Considerăm că în ultima perioadă, în dorinţa disperată de a politiza instituţiile şi de a distruge organizaţiile sindicale astfel încât salariaţii să devină vasalii conducătorilor, s-a depăşit un prag constitutional, iar Guvernul României trebuie să răspundă pentru demersurile sale agresive, la limita abuzului de natură penală, specifice unui mândru continuator al politicilor Partidului Comunist Român.

Biroul Executiv al FNSA

Date de contact:
Preşedinte: Valer Suciu – 0729.085.940; mail: presedinte@fnsa.eu
Secretar general: Bogdan Şchiop – 0729.085.942; mail: bogdan.schiop@fnsa.eu
www.fnsa.eu