BALKAN INSIGHT: Comisia Europeană – România, Bulgaria și Croația trebuie să intre în Spațiul Schengen

Formulându-și strategia menită să întărească Spațiul Schengen, Comisia Europeană a cerut țărilor din UE să nu mai blocheze intrarea celor trei țări în zona de liberă circulație de pe continent

Miercuri, Comisia Europeană a formulat o serie de propuneri menite să îmbunătățească funcționarea zonei Schengen de liberă circulație, inclusiv cerând statelor membre ale UE să grăbească admiterea României, Bulgariei, Croației și Ciprului.
„Strategia… cere finalizarea lărgirii Spațiului Schengen, astfel încât Bulgaria, România, Croația și Ciprul să beneficieze pe deplin de acest spațiu”, se arată în documentul cu privire la strategie, intitulat ‚Spre un Spațiu Schengen mai puternic și mai rezistent’.
Accesul statelor membre ale UE la Spațiul Schengen este hotărât de Consiliul European și necesită aprobarea unanimă a tuturor guvernelor din UE.
Comisia a cerut Consiliului European „să decidă ridicarea controalelor pentru Bulgaria, România și Croația și integrarea lor în Spațiul Schengen”. Potrivit documentului, Bulgaria și România „și-au încheiat cu succes evaluările din 2010 și 2011”.
Comisia a mai spus că, în octombrie 2019, ea a confirmat că Croația „a adoptat măsurile necesare” pentru a răspunde condițiilor legate de intrarea în zona fără frontiere, inclusiv în privința controlului la frontierele externe.
„Un Spațiu Schengen mai cuprinzător va spori securitatea UE la nivel general, răspunzând totodată așteptărilor legitime ale acestor țări… de a adera la Spațiul Schengen”, a precizat Comisia în document, acesta subliniind totodată că lărgirea Spațiului Schengen reprezintă o modalitate de „a întări încrederea” reciprocă între statele membre ale UE
Comisia a mai cerut ca același tratament să i se aplice și Ciprului „de îndată ce țara își va finaliza evaluarea cerută”.
România și Bulgaria au aderat la UE în 2007. De atunci, ele au fost împiedicate în mod repetat să facă parte din spațiul de liberă circulație. Veto-ul a venit din partea unor țări ca Franța și Olanda, ale căror guverne au invocat insuccesul noilor membre în combaterea corupției și în respectarea statului de drept.
S-a susținut că asemenea slăbiciuni ar putea afecta capacitatea Bucureștiului și a Bulgariei de a-și îndeplini niște îndatoriri de felul celor legate de controlul frontierelor externe.
Deși a aderat la UE mult mai târziu, în 2013, se spune că Croația ar avea șanse mai mari de a fi acceptată în clubul liberei circulații de pe continent, progresul înregistrat în respectarea criteriilor de acces fiind recunoscut de statele membre ale UE și de autoritățile europene.
Printr-o întărire a cooperării și coordonării, strategia legată de Spațiul Schengen și prezentată miercuri caută să reafirme principiul liberei circulații a mărfurilor și a persoanelor în interiorul acestui spațiu, circulație care a fost compromisă în ultimii ani din cauza crizei migrației din 2015 și din cauza unor pericole vizând terorismul și pandemia COVID-19.

BALKAN INSIGHT (Serbia), 4 iunie 2021 – Articol de Marcel Gascon Barbera

Traducerea: Alexandru Danga