Numărul copiilor exploatați prin muncă a crescut până la 160 de milioane – pentru prima dată în ultimele două decenii 

Organizația Internațională a Muncii și UNICEF avertizează că alte nouă milioane de copii sunt expuși riscului ca urmare a pandemiei de COVID-19

BUCUREȘTI, 10 iunie 2021 – Numărul copiilor exploatați prin muncă a crescut până la 160 de milioane la nivel mondial, înregistrându-se o creștere de 8,4 milioane în ultimii patru ani, în timp ce milioane de alți copii sunt expuși riscului ca urmare a impactului pandemiei de COVID-19, potrivit unui nou raport publicat de Organizația Internațională a Muncii (OIM) și UNICEF.

RaportulChildLabour: Global estimates 2020, trendsandtheroadforward[Exploatarea copiilor prin muncă: estimări globale pentru anul 2020, tendințe și perspective viitoare]– publicat înaintea Zilei mondiale împotriva exploatării prin muncăa copiilor, sărbătorită în 12 iunie – avertizează că progresele privind eliminarea exploatării copiilor prin muncă stagnează pentru prima dată în ultimii 20 de ani, inversându-se tendința descendentă din trecut, după ce numărul copiilor care muncesc a scăzut cu 94 de milioaneîn perioada 2000-2016.

Raportul semnalează o creștere semnificativă a numărului copiilor de 5-11 ani care sunt exploatați prin muncă, aceștia reprezentând în momentul de față mai bine de jumătate din totalul înregistrat la nivel mondial. Numărul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani care prestează munci periculoase – definite ca fiind muncile care dăunează sănătății, securității sau dezvoltării morale a copiilor – a crescut cu 6,5 milioanedin 2016, ajungând la 79 de milioane.

Ultimele estimări trag un semnal de alarmă. Nu putem rămâne indiferenți în timp ce o nouă generație de copii este expusă riscului”,a afirmat Directorul General al OIM, Guy Ryder. „Măsurile incluzive de protecție socială permit familiilor să își trimită copiii la școală chiar dacă se confruntă cu dificultăți economice. Este esențială creșterea investițiilor care încurajează dezvoltarea rurală și munca decentă în agricultură. Ne aflăm într-un moment critic și totul depinde, în mare parte, de răspunsul nostru. Este timpul pentru un nou angajament și o nouă energie, pentru a depăși obstacolele și a rupe cercul vicios al sărăciei și al exploatării copiilor prin muncă”.

În Africa subsahariană, creșterea demografică, crizele frecvente, sărăcia extremă și măsurile inadecvate de protecție socială au împins, în ultimii patru ani, alte 16,6 milioanede copiiîn situații de exploatare prin muncă.

Chiar și în regiunile în care s-au înregistrat unele progrese după 2016, precum Asia și Pacific, America de Sud și Caraibe, COVID-19 periclitează aceste progrese.

Raportul avertizează că, la nivel mondial, alte nouă milioane de copii riscă să ajungă să fie exploatați prin muncă până la finalul lui 2022 ca urmare a pandemiei. Potrivit unui model de simulare, numărul lor ar putea crește până la 46 de milioaneîn cazul în care nu au acces la servicii esențiale de protecție socială.

În urma noilor șocuri economice și a închiderii școlilor din cauza COVID-19,este posibil ca minorii deja exploatațiprin muncă să lucreze mai multe ore sau în condiții mai proaste, în timp ce mulți alții riscă să fie expuși formelor celor mai grave de exploatare a copilului prin muncă din cauza pierderii locurilor de muncă și a veniturilor familiilorvulnerabile.

Pierdem teren în lupta împotriva exploatării copiilor prin muncă, iar ultimul an nu ne-a ușurat deloc lupta”,a afirmat Directorul Executiv al UNICEF,Henrietta Fore. „Acum, când ne confruntăm cu al doilea an de restricții la nivel global, școli închise, tulburări economice și reducerea bugetelor naționale, familiile sunt obligate să facă alegeri dureroase. Îndemnăm guvernele și băncile de dezvoltare internaționale să prioritizeze investițiile în programe care să permită scoaterea copiilor din câmpul muncii și revenirea lor în școli, precum și în programe de protecție socială care să ajute familiile să nu fie nevoite să facă astfel de alegeri”.

Alte concluzii cheie ale raportului sunt:

  • 70%dintre copiii care muncesc sunt implicațiîn sectorul agricol (112 milioane), 20% – în servicii (31,4 de milioane) și 10% – în sectorul industrial (16,5 milioane).
  • Aproape 28% dintre copiii de 5-11 ani și 35% dintre copiii de 12-14 ani care muncesc nu merg la școală.
  • Incidența exploatării copiilor prin muncă este mai mare în rândul băieților decât în cel al fetelor, la orice vârstă. Dacă se iau în calcul și situațiile în care copiii realizează activități în gospodărie cel puțin 21 de ore pe săptămână, se restrânge disparitatea de gen din rândul copiilor care muncesc.
  • Exploatarea copiilor prin muncă este aproape de trei ori mai mare în mediul rural (14%) decât în mediul urban (5%).

Copiii care muncesc sunt expuși riscului de vătămare a integrității fizice și psihice. Exploatarea copiilor prin muncă compromite educația copiilor, le restricționează drepturile și le limitează oportunitățile viitoare, dând naștere unui cerc vicios intergeneraționalal sărăciei și al exploatării copiilor prin muncă.

Pentru a inversa tendința ascendentă a exploatării copiilor prin muncă, OIM și UNICEF îndeamnă la:

  • Protecție socială adecvată pentru toți, inclusiv alocații universale pentru copii.

  • Creșterea cheltuielilor pentru o educație de calitate și revenirea tuturor copiilor la școală – inclusiv a celor care se aflau în afara sistemului de învățământ înainteapandemiei de COVID-19.

  • Promovarea muncii decente în cazul persoanelor adulte, astfel încât familiile să nu trebuiască să apeleze la ajutorul copiilor pentru asigurarea propriului venit.

  • Eliminarea normelor de gen dăunătoareși a discriminării de gen care au un impact asupra muncii copiilor.

  • Investirea în sisteme de protecție a copilului, dezvoltarea agriculturii, servicii publice în mediul rural, infrastructură și mijloace de subzistență.

În Anul Internațional pentru Eliminarea Muncii Copiilor,parteneriatulglobal Alianța 8.7, din care fac parte UNICEF și OIM, încurajează statele membre, sectorul privat, sindicatele, societatea civilă și organizațiile regionale și internaționale să își dubleze eforturile de combatere a exploatării copiilor prin muncăla nivel mondial, angajându-se la acțiuni concrete.

În timpul unei săptămâni de acțiune, între 10 și 17 iunie, Directorul General al OIM, Guy Ryder,și Directorul Executiv al UNICEF, Henrietta Fore,se vor alătura altor vorbitori de la nivel înalt și tinerilor activiștiîntr-un eveniment la nivel înalt organizat în cadrul Conferinței Internaționale a Muncii,pentru a discuta despre publicarea noilor estimări globale și direcția viitoare.

###

Note pentru redactori

ChildLabour: Global estimates 2020, trendsandtheroadforward[Exploatarea copiilor prin muncă: estimări globale pentru anul 2020, tendințe și perspective viitoare] esteprimul raport comun al OIM și UNICEF privind estimarea fenomenului exploatării copiilor prin muncăși face parte dintr-un demers interorganizațional mai amplu ce vizează măsurarea și monitorizarea progreselor realizate în vederea atingerii țintei 8.7 aobiectivelor de dezvoltare durabilă. Estimările sunt realizate prin extrapolarea datelor din 106 sondaje, cuprinzând peste 70% din populația de copii de la nivel mondial, cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani.

Despre OIM

Singura agenție tripartită a ONU, OIM reunește încă din 1919 o serie de guverne, angajatori și lucrători din 187 de state membreîn vederea stabilirii unor standarde în domeniul muncii, a elaborării de politici și a creării unor programe care să promoveze munca decentă pentru toate femeile și toți bărbații.

Despre UNICEF

 

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează  împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.

Urmăriți UNICEF în România pe Facebookși Instagram.