Ucraina: Măsuri urgente pentru aprofundarea procesului de integrare euroatlantică

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret care pune în aplicare o decizie a Consiliului de Securitate și Apărare Naţională din Ucraina privind un set de „măsuri urgente pentru aprofundarea integrării statului în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord”. Mai multe puncte ale deciziei Consiliului sunt clasificate – precizează portalul Ostrov. „Societatea așteaptă de la toate instituţiile guvernamentale rezultate concrete ale implementării reformelor care ar genera bunăstare și securitate. Pregătirea Ucrainei pentru aderarea la NATO este o sarcină a statului foarte importantă. Ucraina va fi considerată un adevărat candidat pentru aderarea la NATO dacă se înregistrează progrese serioase în toate domeniile. Implementarea cu succes a reformelor interne este imposibilă fără implementarea efectivă a principiului asigurării drepturilor și oportunităților egale pentru femei și bărbați în toate domeniile politicii de stat” – se arată, printre altele, în decizia Consiliului de Securitate și Apărare Naţională de la Kiev. De asemenea, hotărârea indică faptul că Ucraina „ia măsuri pentru o interacțiune intensă” cu NATO și cu statele membre. Consiliul a mai decis ca, în termen de două luni, Cabinetul de Miniștri de la Kiev să analizeze stadiul implementării programelor naționale anuale sub auspiciile Comisiei Ucraina-NATO și să ia măsuri pentru a spori eficiența implementării acestora de către autoritățile executive centrale și alte organe de stat, precum şi să rezolve aspectele legate de înfiinţarea în cadrul autorităților executive centrale și în alte instituţii ale statului a unor diviziuni structurale separate vizând tematica integrării euro-atlantice a Ucrainei. În plus, guvernul ar trebui ca, în termen de trei luni, să soluţioneze problema legată de formarea unui sistem național pentru tranziția sectorului de securitate și apărare către standardele NATO și, în termen de șase luni, să elaboreze programe pentru creşterea nivelului de calificare a funcționarilor publici în materie de integrare euroatlantică. De asemenea, guvernul ucrainean trebuie să asigure tranziția către un nou sistem de achiziții în domeniul apărării. Ministerul Apărării de la Kiev ar trebui să ia măsuri pentru prelungirea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul ucrainean și Alianţa Nord-Atlantică privind domeniul comunicațiilor și informațiilor. În termen de două luni, instituţia trebuie să prezinte Cabinetului de Miniștri de la Kiev propuneri pentru îmbunătățirea cerințelor de securitate fizică, procesele de control intern și procedurile de raportare pentru proprietăţile deţinute de sectorul militar și să numească un reprezentant militar al Misiunii Ucrainei la NATO. În plus, o serie de inistituţii, în special Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării, Serviciul de Securitate și Serviciul de Informații Externe, trebuie ca, în termen de trei luni, să convină cu NATO asupra dezvoltării cooperării practice cu Ucraina în calitatea sa de partener cu oportunităţi extinse al Alianţei Nord-Atlantice./sdan/pvelisar

(www.ostro.org – 24 iulie)