Comunicat de presă – Ministerul Culturii

S-a prelungit data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță prelungirea, până la data de 30 septembrie 2021, ora 16:00, a termenului limită aferent apelului de finanțare Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.

Apelul se adresează exclusiv proiectelor care vizează sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă. Proiectele selectate vor contribui la capacitarea (empowerment) persoanelor de etnie romă și la consolidarea identității culturale a acestora (limbă, obiceiuri, moștenire etc.). Organizațiile gestionate de persoane aparținând minorității rome sunt încurajate să depună un proiect în cadrul prezentului apel.

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.000.000 euro.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Acestea pot include promovarea culturii rome în arta și cultura contemporană, precum și creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea recepției culturii rome în societate.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea indicatorilor de Program ce vizează: măsuri de capacitare (empowerment) a persoanelor de etnie romă, crearea de locuri de muncă, creșterea numărului de participanți la activitățile culturale, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale vizând cultura romă, instruirea la locul de muncă a persoanelor de etnie romă, organizarea de activități de artă contemporană, dar și cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în domeniul artei contemporane.

Solicitanții eligibili fac parte din următoarele categorii de entități culturale:

  • instituții publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
  • instituție publice a cărei activitate principală constă în promovarea culturii rome și/sau a incluziunii persoanelor de etnie romă;
  • instituții de educație și/sau de cercetare de drept public sau de drept privat;
  • organizații neguvernamentale înființate în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte), a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013;
  • societăți SAU societăți cooperative înființate în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte), a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Perioada de implementare a activităților proiectului poate fi cuprinsă între 6 luni și 24 luni.

Cererile de finanțare se depun exclusiv online, în cadrul sistemului de management electronic al Programului RO-CULTURA (EMSC) care poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro.

Ghidul solicitantului și anexele aferente sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: office@ro-cultura.ro sau telefon/fax: 021.223.03.46.

Mult succes tuturor!

* * *

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

RADOR – 20 septembrie