Guvernul României a aprobat transpunerea a trei directive europene

În urma aprobării de către Guvern, cele două proiecte urmează să fie înaintate de Guvern către Parlamentul României.

Directiva 1808/2018 are în vedere noii actanți de pe piaţa serviciilor, inclusiv a furnizorilor de servicii video la cerere şi de platforme de partajare a materialelor video. Aceasta impune statelor membre crearea cadrului legal necesar pentru adaptarea la evoluţia realităţilor sectorului audiovizual, printre care:

● Necesitatea protejării cetățenilor europeni, mai ales a minorilor împotriva conținutului nociv, precum și combaterea conținutului care instigă la ură, terorism, pornografie infantilă sau xenofobie și rasism (discriminare).

● Promovarea operelor europene, ceea ce va aduce venituri importante pentru sectorul cultural.

● Transparență în legătură cu furnizorii de servicii mass-media.

● Promovarea educației în domeniul mass-media (așa cum este lupta împotriva știrilor false).

● Flexibilitate în difuzarea spoturilor publicitare.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe urmăreşte transpunerea Directivelor 789/2019 și 790/2019. Cele două directive au ca obiectiv oferirea unui grad ridicat de protecţie titularilor de drepturi de autor şi drepturi conexe, prin instituirea unui cadru legal în care să poate avea loc exploatarea conţinutului protejat de aceste drepturi.

  • Directiva 789/2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio şi de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului. Aceasta stabileşte norme ce vizează îmbunătăţirea accesului transfrontalier la un număr mai mare de programe de televiziune şi radio, prin facilitarea obţinerii de drepturi pentru furnizarea de servicii online care sunt auxiliare difuzării de anumite tipuri de programe de televiziune şi radio şi pentru retransmisia programelor de televiziune şi radio. Directiva stabileşte, de asemenea, norme pentru transmisia de programe de televiziune şi radio prin procesul de introducere directă.
  • Directiva 790/2019 privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE. Aceasta stabileşte norme care vizează armonizarea într-o mai mare măsură a dreptului Uniunii în materia dreptului de autor şi drepturilor conexe în cadrul pieţei interne, ţinând seama în special de utilizările digitale şi transfrontaliere ale conţinuturilor protejate. Directiva stabileşte, de asemenea, norme privind excepţii şi limitări ale dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi privind facilitarea licenţelor, precum şi norme care vizează asigurarea unei pieţe performante pentru exploatarea operelor şi a altor obiecte protejate.

(Ministerul Culturii – 4 octombrie 2021)