Creștere spectaculoasă a cererilor de azil politic în România: 57% dintre minori ajung aici fără familia lor

București, 15 octombrie 2021: În pofida restricțiilor de circulație impuse în context pandemic, România a înregistrat în 2020 cel mai mare număr de cereri de azil din ultimii 30 de ani – 6.156 de cereri, dintre care 1.551 pentru copii. Totodată, se remarcă o creștere semnificativă a numărului minorilor care ajung aici fără familie – 969. Tendința a continuat și în primele luni ale lui 2021, în perioada ianuarie-septembrie fiind depuse 7.490 de cereri de azil, în 2.173 dintre cazuri fiind vorba despre copii, 1.250 dintre aceștia fiind neînsoțiți, ceea ce reprezintă peste 57% din total.

Principalele țări de proveniență ale persoanelor solicitante de azil în România sunt Afganistan, Siria, Bangladesh, Irak, Iran, Somalia, Pakistan, Yemen și Eritrea. În ceea ce privește cauzele dislocării din țara natală, acestea sunt, în cele mai multe cazuri, cele care țin de conflictele armate, de discriminare religioasă și de vulnerabilitățile socio-economice.

În acest context, este necesar ca autoritățile publice și organizațiile societății civile să aibă un răspuns coordonat la nevoile și dificultățile întâmpinate de acest grup vulnerabil, atât în momentul sosirii în România, de multe ori după un drum lung, extenuant și traumatizant, pe parcursul căruia și-au epuizat mare parte din resursele din țara de origine, cât și pe parcursul procesului de integrare. În vederea consolidării parteneriatului public-privat pe această problematică și a identificării unor soluții viabile, Salvați Copiii România organizează pe 15 octombrie 2021 un atelier de lucru privind principalele dificultăți cu care se confruntă migranții în România. La atelier participă reprezentanți ai principalelor instituții cu responsabilități în domeniul azilului, educației, protecției sau asistenței sociale, precum și reprezentanți ai societății civile. Atelierul este organizat în cadrul proiectului “Incluziunea socială a migranților prin implicarea comunităților locale”, derulat în parteneriat cu Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este dezvoltarea unui cadru sustenabil și favorabil derulării de acțiuni de advocacy la nivel local și național pentru a realiza justiția socială, incluziunea și creșterea capacității refugiaților și solicitanților de azil de a-și cunoaște și cere drepturile.

Servicii oferite de Salvati Copiii pentru migranți

În perioada ianuarie-iunie 2021, Salvați Copiii a acordat o atenție deosebită furnizării de servicii directe copiilor, părinților și adulților vulnerabili solicitanți de azil sau beneficiari ai protecției internaționale.

Activitățile Organizaţiei Salvaţi Copiii s-au desfășurat în Centrele Regionale de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil din Bucureşti, Galaţi, Rădăuţi, Șomcuta Mare și Timişoara, aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări.
Au fost desfășurate activități de asistență socială, cu accent pe acordarea de suport material pentru acoperirea nevoilor de bază, consiliere socială și informare. De asemenea, a fost oferit sprijin educațional pentru copii, în vederea asigurării accesului echitabil la educație. Au fost distribuite pachete cu materiale educaționale și recreative pentru copii, precum și pachete cu produse sanitare, îmbrăcăminte și alimente.

Astfel, Organizația Salvați Copiii a oferit servicii educaţionale şi sociale pentru 594 de copii (dintre care 302 minori neînsoțiți) şi pentru 434 de adulţi solicitanţi de azil și beneficiari ai protecţiei internaţionale. Dintre aceștia, 379 de copii și 318 adulți au beneficiat de sprijin material (alimente, haine, medicamente, igienico-sanitare, tablete), 546 de copii și 434 de adulți au beneficiat de consiliere informațională, 145 de copii au beneficiat de servicii educaţionale şi activităţi recreative, iar 208 copii și 54 de adulți au primit asistență în vederea accesării serviciilor sociale (consiliere, acompaniere, depunere dosare sociale, alocații, acte stare civilă, dosare de handicap etc.).

În urma activității de pe teren și a vulnerabilităților constatate, proiectul “Incluziunea socială a migranților prin implicarea comunităților locale”, care se derulează în perioada aprilie 2021-septembrie 2022, va asigura o intervenție integrată la nivelul celor cinci centre de refugiați din România (București, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare și Timișoara).

Proiectul vizează 600 de refugiați și solicitanți de azil din cele cinci centre de proceduri și cazare, grup insuficient deservit, care se confruntă cu injustiția socială, accesul redus la informații privind drepturile lor și servicii sociale neadaptate.

Dintre aceștia, 200 sunt copii refugiați și solicitanți de azil, iar 400 adulți, inclusiv părinți ai copiilor vulnerabili, care au nevoie de sprijin în vederea integrării lor în societatea românească.

Persoană de contact:
Carmen Ilie, manager de proiect
Tel. 0730627856, e-mail: carmen.ilie@salvaticopiii.ro

_
Notă pentru redactori: Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Despre Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România (JRS)
În calitate de asociație cu caracter umanitar, neguvernamentală, independentă, non-profit, apolitică, democratică, asociația are drept scop apărarea, susținerea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale refugiaților-în sensul larg, solicitanților de azil, migranților și apatrizilor.
Activități și servicii furnizate: implementează activități de informare, orientare, asistență și consiliere socială, juridică, psihologică/psihoterapeutică, medicală, pastorală și spirituală, oferă sprijin material și financiar, cazare; implementează activități educaționale, culturale, recreative și sportive; implementează activități de formare și instruire (cursuri profesionale și vocaționale, de dezvoltare personală, ateliere practice, școli de vară, cursuri pentru voluntari și tineret, seminarii și grupuri de lucru pentru practicieni etc.).