Reconstruim Europa prin Cultură – participarea ministrului Lucian Romașcanu la Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport din 30 noiembrie 2021

Ministrul Culturii Lucian Romașcanu a reprezentat România la Consiliul Educaţie, Tineret, Cultură, Sport al Uniunii Europene – secțiunea Cultură și Audiovizual, care s-a desfășurat în data de 30 noiembrie 2021, la Bruxelles.

Pentru a atenua efectele pandemiei asupra sectoarelor culturale și creative și pentru a identifica noi măsuri de sprijinire a acestora, demnitarul român a propus desemnarea anului 2023 drept Anul European al Rezilienței prin Cultură și a lansat un apel către omologii săi pentru susținerea acestei inițiative: ,,Fiecare țară are propriile exemple cu privire la depășirea unor situații critice prin artă și prin cultură. Deși omenirea este, în acest moment, supusă unor grele încercări, acești doi ani de restricții, izolare și înstrăinare ne-au arătat că, prin cultură, putem redobândi umanitatea, dând dovadă de reziliență. Așadar, vă propun să reflectăm astăzi la posibila desemnare a anului 2023 drept Anul European al Rezilienței prin Cultură, pentru a identifica împreună noi măsuri de sprijinire a sectoarelor culturale și creative și pentru a valorifica potențialul acestora în asigurarea tranziției verzi și digitale”. Propunerea României a fost salutată de mai multe țări, care au susținut acest demers de reconstruire a Uniunii Europene prin cultură. În lunile următoare, vor avea loc noi discuții între partea română, instituțiile europene și statele membre UE, pentru concretizarea acestei inițiative.

De asemenea, Consiliul a dezbătut tematica propusă de Președinția slovenă, referitoare la ,,drepturile pentru patrimoniu, în contextul dezvoltării durabile și al viitorului Europei’’. În acest context, domnul ministru Romașcanu a subliniat faptul că promovarea și protejarea drepturilor de patrimoniu este fundamentată, în primul rând, de politicile și programele educaționale, prin intermediul cărora toți cetățenii își pot cunoaște mai bine trecutul și îl pot aprecia ca atare. În egală măsură, a prezentat obiectivul asumat de Guvernul României de a crea conexiuni între politicile digitale, de cercetare, inovare, mediu și dezvoltare regională, printr-o abordare integrată, susținută de reforme ce vizează eficientizarea energetică a clădirilor cu valoare istorică și arhitecturală, în linie cu obiectivele Pactului Ecologic European. Acestea vor fi implementate de Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului și vor fi susținute de Planul Național de Redresare și Reziliență.

Consiliul a adoptat, de asemenea, Proiectul de Concluzii intitulat ,,cultura, arhitectura de calitate și mediul construit ca elemente cheie ale inițiativei Noul Bauhaus European”, ce conturează noi pași de acțiune la nivelul Uniunii Europene, pentru accentuarea rolului deținut de politicile culturale în îndeplinirea obiectivelor Pactului Ecologic European.

În domeniul audiovizual și media, miniștrii au agreat o serie de direcții de lucru pentru promovarea diversității culturale și lingvistice a Uniunii Europene și pentru creșterea ofertei  de conținut audiovizual și media european, cu precădere în mediul online. Concluziile Consiliului referitoare la ,,disponibilitatea și competitivitatea conținutului european audiovizual și media” propun, astfel, noi măsuri de sprijin pentru acest sector de acțiune, reafirmând importanța strategiilor de creștere a audienței și a promovării conținutului de calitate european, inclusiv prin coproducții europene.

(Ministerul Culturii – 1 decembrie 2021)