ROM(a)NOR Interferences cel mai important proiect cultural dedicat revitalizării patrimoniului minorității rome din România

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, anunță semnarea contractului de finanțare aferent proiectului predefinit „ROM(a)NOR Interferences”.
Implementat de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” în parteneriat cu Anno Museum din Norvegia, proiectul beneficiază de un buget total de peste 1,3 milioane euro (100% nerambursabil) și se va derula pe parcursul a 24 de luni, începând cu 1 ianuarie 2022.

„<<ROM (a) NOR Interferences>> reprezintă o incursiune în timp și spațiu pentru a promova, valorifica și revitaliza patrimoniului cultural specific etniei rome prin muzeologie și incluziune socială. Mai mult, proiectul contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia prin activități specifice de cooperare în domeniul patrimoniului cultural”, a declarat Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii.

Printre activitățile proiectului se numără reconstrucția, în incinta Muzeului Național al Satului din București, a unei gospodării tradiționale cu inventar complet specific etniei rome, precum și utilizarea tehnologiei AR (augmented reality) și VR (virtual reality) menite să contribuie la valorificarea inovativă a patrimoniului cultural imaterial. De asemenea, vor fi organizate:

•campanii de cercetare în 35 de sate din 7 județe pentru identificarea unor elemente tipice de arhitectură vernaculară romă;
•cursuri de formare a etnicilor romi vizând introducerea și dezvoltarea unui nou concept de artă meșteșugărească adaptat secolului XXI;
•sesiuni de dezbatere pentru identificarea aspectelor economice, sociale și culturale ale practicării meșteșugurilor rome;
•expoziții în România și Norvegia (inclusiv de fotografie istorică) și, nu în ultimul rând,
•târguri în incinta Muzeului Național al Satului pentru a oferi meșteșugarilor romi oportunități antreprenoriale.
Principalele rezultate vizate în cadrul proiectului „ROM(a)NOR Interferences” includ:
•10 elemente de patrimoniu specifice etniei rome revitalizate;
•10 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă;
•25% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului de participanți la activitățile culturale organizate;
•250 persoane de etnie romă vizate de măsuri de capacitare (empowerment);
•40 de persoane de etnie romă susținute pentru prezentarea meșteșugurilor tradiționale;
•140 de persoane de etnie romă instruite în meserii legate de revitalizarea patrimoniului cultural;
•8 locuri de muncă create.

Pe parcursul derulării proiectului, Muzeul Național al Satului va beneficia de expertiza partenerului de proiect Anno Museum (Elverum, Norvegia) care va participa la campaniile de cercetare, transferul de expertiză în domeniul restaurării și curatoriatului, precum și la sesiunile de dezbatere axate pe identificarea celor mai bune practici privind revitalizarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale rome.
Mai multe informații privind proiectul sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Despre Granturile SEE
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Despre Programul RO-CULTURA
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.