Agenda ședinței săptămânale a Guvernului României

Realizator: Cristian Bâcâin – Executivul se va reuni astăzi într- o ședință la care, în esenţă, se va analiza derularea Planului Național de Redresare și Reziliență. Potrivită redactorului nostru Petruța Obrejan, cabinetul va aproba și o serie de hotărâri, între care cea privind medicamentele pentru asigurați sau cea legată de acordul încheiat de guvernele României și Republicii Moldova, care reglementează construirea unor apeducte.
Reporter: Progresele înregistrate pentru realizarea reformelor și atingerea țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi analizate astăzi în ședința săptămânală de către membrii executivului, care vor fi informați totodată și asupra gradului de absorbție a fondurilor de coeziune aferente cadrelor financiare multianuale 2014 – 2020, dar și 2021- 2027. Tot astăzi va fi modificată și completată anexa la Hotărârea Guvernului numărul 720 din 2008, ce are în vedere lista ce cuprinde denumirile internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.
De asemenea, pe agendă executivului se regăsesc mai multe proiecte de hotărâre ce vizează organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Ministerului Familiei și Ministerului Sportului. Un alt punct al discuțiilor privește eliberările, respectiv numirile de prafecţi și subprefecţi.#HUN/pvelisar

 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (5 ianuarie)