Новини українською мовою – Război în Ucraina (RRI)

Dragi prieteni, din cauza războiului din Ucraina, transmitem ştiri în limba ucraineană, de la Radio România Internaţional, cu informaţii despre ajutorul acordat de statul român, de instituţii şi ONG-uri, Ucrainei şi poporului ucrainean, dar şi despre demersurile pe care Bucureştiul le întreprinde pentru refugiaţii ucraineni rămaşi în România şi pentru cei care vin din Ucraina sau prin Republica Moldova. La microfon Vasile Captaru.

1) Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) procesează solicitările de azil ale cetăţenilor ucraineni refugiaţi din calea războiului. Aceste persoane solicitante de azil beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislaţia naţională. Inspectoratul General pentru Imigrări depune toate eforturile, inclusiv prin suplimentarea personalului acolo unde situaţia o impune, astfel încât solicitanţii de azil şi de protecţie temporară să beneficieze de toate condiţiile prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în domeniul azilului şi migraţiei. La nivel naţional, în cadrul celor 48 de structuri teritoriale ale IGI, au fost emise aproximativ 12.000 de permise de şedere pentru beneficiarii de protecţie temporară. Se înregistrează un număr crescut de solicitări pentru acordarea protecţiei temporare, determinat de imposibilitatea reîntoarcerii în ţara de origine ca urmare a prelungirii conflictului armat din Ucraina, fapt care obligă persoanele dislocate să-şi reglementeze dreptul de şedere ca urmare a apropierii de termenul de 90 de zile, în care pot rămâne pe teritoriul României fără să se înregistreze la autorităţile române.

La nivelul structurilor IGI se lucrează la capacitate maximă şi au fost luate măsuri pentru prioritizarea activităţilor de acordare a protecţiei temporare prin crearea unui flux continuu de lucru pentru procesarea solicitărilor tuturor persoanelor prezentate în ziua de lucru respectivă. Timpul de procesare a documentelor pentru o persoană este de circa 20 minute, incluzând parcurgerea unor etape care presupun verificări specifice pentru asigurarea eliminării oricărui factor de risc care ar putea aduce atingere ordinii publice şi siguranţei naţionale.

În funcţie de numărul de solicitanţi care se prezintă la centrele IGI, pot exista ore de vârf când aşteptarea persoanelor înainte de a fi preluate de funcţionarii IGI poate să se prelungească, chiar dacă timpul de procesare rămâne acelaşi. Inspectoratul depune eforturi pentru a reduce la minim timpul de aşteptare. Au fost amenajate spaţii de aşteptare adecvate, cu dozatoare de apă, spaţii destinate copiilor şi cu asistenţă medicală de prim ajutor. 33% din permisele de şedere pentru beneficiarii de protecţie temporară au fost emise la Bucureşti. În Bucureşti, procedura se realizează la sediul Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti şi la sediul Direcţiei Imigrări a Municipiului Bucureşti, în cele două unităţi procesându-se zilnic între 200 şi 300 de cereri.

2) Ştirile în limba ucraineană sunt difuzate de posturi ale radioului public din România astfel: la Radio Sighet la orele 6.00, 11.00 şi 14.00, la Radio Iaşi şi Radio Constanţa la 9.00, 14.00 şi 18.00, la Radio Chişinău la 10.00, 15.00 şi 20.00, la Radio România Internaţional în programele de la 18.00, 20.00 şi 22.00, şi pe site-ul www.rri.ro. Radio România retransmite live, online, programul 1 al Radio Ucraina (UR-1). Intraţi pe www.srr.ro.