Curtea de Justiţie a UE a condamnat Bulgaria pentru calitatea aerului înconjurător

Curtea Europeană de Justiţie a decis că Bulgaria nu şi-a îndeplinit obligaţiile în temeiul unei directive a UE privind calitatea aerului înconjurător. Decizia precizează că Bulgaria nu a respectat indicaţia ca în partea de sud-est să nu fie depăşite în mod sistematic valorile limită pentru dioxidul de sulf, în perioada 2007 – 2018 inclusiv. Începând cu 11 iunie 2010, Bulgaria nu a luat măsuri adecvate pentru a asigura respectarea valorilor limită ale dioxidului de sulf în această zonă. Decizia a fost luată într-un caz intentat de Comisia Europeană. Dacă Bulgaria nu modifică situaţia, Comisia Europeană poate intenta din nou un proces împotriva acesteia, solicitând să i se impună sancţiuni financiare./ddaniela/sdm2

(www.bnr.bg – 12 mai)