Новини українською мовою – Război în Ucraina (RRI)

Dragi prieteni, din cauza războiului din Ucraina, transmitem ştiri în limba ucraineană, de la Radio România Internaţional, cu informaţii despre ajutorul acordat de statul român, de instituţii şi ONG-uri, Ucrainei şi poporului ucrainean, dar şi despre demersurile pe care Bucureştiul le întreprinde pentru refugiaţii ucraineni rămaşi în România şi pentru cei care vin din Ucraina sau prin Republica Moldova. La microfon Vasile Captaru.

1) Platforma guvernamentală protectieucraina.gov.ro/1 oferă informații oficiale despre cum pot primi ajutor și cum se pot integra în România refugiaţii din Ucraina. Refugiaţii au  dreptul să înveţe în România. Pentru aceasta, trebuie să vă adresați cu o cerere inspectoratului școlar cel mai apropiat și copilul dvs. este primit şi va merge la școală (ca audient) indiferent de actele de care dispuneți. După aceea se strâng actele și elevul este înscris definitiv. Dacă aveți dovezi ale claselor făcute în Ucraina, le aduceți la inspectoatul școlar. Dacă nu aveți actele studii ale copiilor, aceştia sunt oricum primiți la școală ca audienți, adică primesc note și absențe într-un catalog special, până când li se întocmesc actele și notele și absențele lor sunt trecute în catalogul clasei. În unele școli se oferă programul „Școală după școală”, care este gratuit și pentru copilul dvs., acolo unde există. Pentru a vă înscrie copilul la grădiniță trebuie să vă adresați cu o cerere inspectoratului școlar cel mai apropiat. Pentru a afla dacă copilul dvs. poate studia în limba maternă trebuie să vă adresați cu o cerere inspectoratului școlar cel mai apropiat și aflați dacă există clase cu predare în limba ucraineană sau clase cu studiul limbii ucrainene în zonă. Inspectoratele școlare organizează cursuri de limba română pentru refugiați. Când cereți primirea copilului la școală, întrebați de aceste cursuri. Este posibil ca organizații neguvernamentale să ofere și gratuitate la cursuri de limba engleză pentru ucraineni.

Pentru a vă înscrie copilul la activități extra-curriculare creative sau cluburi sportive trebuie să vă adresați cu o cerere inspectoratului școlar cel mai apropiat sau clubului de care ați aflat. Participarea la asemenea activități este posibilă și pentru copiii care nu merg la școală/nu sunt audienți. Dacă şcolile organizează tabere sau excursii, orice copil ucrainean înscris la această școală are dreptul să participe la aceste activități în aceleași condiții ca si copiii români.

Tinerii din Ucraina care doresc să studieze în instituții de învățământ superior din România, la programe de studii de licență, master sau doctorat se pot adresa direct universității la care doresc să studieze. Limbile de predare sunt română, engleză, franceză, maghiară, germană. Pentru cei care doresc să studieze în limba română, universitățile organizează un curs pregătitor de limba română, de un an academic.

2) Ştirile în limba ucraineană sunt difuzate de posturi ale radioului public din România astfel: la Radio Sighet la orele 6.00, 11.00 şi 14.00, la Radio Iaşi şi Radio Constanţa la 9.00, 14.00 şi 18.00, la Radio Chişinău la 10.00, 15.00 şi 20.00, la Radio România Internaţional în programele de la 18.00, 20.00 şi 22.00, şi pe site-ul www.rri.ro. Radio România retransmite live, online, programul 1 al Radio Ucraina (UR-1). Intraţi pe www.srr.ro.