ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑCHYDROMOS: Câți pompieri au țările UE și cât cheltuiesc pentru protecția împotriva incendiilor

Procentul total al sectorului profesional care a ieșit în prim-plan în această vară în Uniunea Europeană este de doar 0,2% din forța de muncă.

Incendiile care fac ravagii în toată Europa au transformat în scrum zeci de mii de hectare în Franţa, Portugalia, Spania, Italia şi Grecia, punând la grea încercare pompierii din ţările afectate.

În 2021, aproximativ 365 de mii de oameni erau angajați ca pompieri profesioniști în UE, reprezentând 0,2% din totalul forței de muncă angajate la nivelul UE, conform datelor Eurostat.

Ce țări au cei mai mulți pompieri procentual?

Estonia, Cipru, România și Slovacia (aproximativ 0,4% din totalul forței de muncă angajate) au înregistrat cea mai mare pondere a pompierilor în raport cu forța de muncă angajată în țările respective.

În ceea ce privește vârsta, majoritatea pompierilor sunt relativ tineri, făcând parte în principal din categoriile de vârstă 35 – 39 și 40 – 44 de ani, în jur de 61.000 în fiecare categoria. Dar sunt și peste 50.000 de pompieri cu vârsta de peste 55 de ani.

Cât au cheltuit guvernele UE pentru protecția împotriva incendiilor?

În 2020, cheltuielile guvernamentale generale în cele 27 de state membre ale UE pentru „servicii de protecție împotriva incendiilor” s-au ridicat la 32,9 miliarde de euro, o creștere cu 6,4% față de 2019, când cheltuielile s-au situat la aproximativ 30,9 miliarde de euro. Ponderea în totalul cheltuielilor publice a fost însă de numai 0,5%.

La nivelul UE, în ansamblu, cheltuielile guvernamentale pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor au rămas constante la aproximativ 0,4 – 0,5% din cheltuielile totale de la începutul acestui secol, 2001.

Însă ponderea cheltuielilor publice pentru protecția împotriva incendiilor ca proporție din cheltuielile totale variază între statele membre.

În 2020, Danemarca a raportat cea mai mică pondere a cheltuielilor pentru serviciile de protecție împotriva incendiilor din cheltuielile totale, cu doar 0,1%, urmată de Islanda cu 0,2% și Belgia, Malta, Austria, Portugalia și Slovenia cu 0,3% din totalul cheltuielilor publice generale.

În schimb, România a avut cea mai mare pondere a cheltuielilor pentru serviciile de apărare împotriva incendiilor, cu 0,8%, urmată de Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Lituania și Luxemburg, cu 0,6%.

Πυρκαγιές: Πόσους πυροσβέστες έχουν οι χώρες της ΕΕ και πόσα δαπανούν για πυροπροστασία

Traducerea: Carolina Ciulu

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑCHYDROMOS (Grecia) – 9 august