În Sălaj, locuitorii din peste 20 de localități pot beneficia gratuit de eliberarea certificatelor de moștenitori

În județul Sălaj, locuitorii din peste 20 de localități pot beneficia gratuit de eliberarea certificatelor de moștenitori printr-un program derulat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Este vorba despre Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, care vizează înregistrarea gratuită a proprietăților pentru toți proprietarii, dar și eliberarea certificatelor de moștenitori după finalizarea acestor lucrări, acolo unde titlularii drepturilor sunt decedați. Corespondentul nostru Adrian Lungu explică:
Reporter: Măsura este posibilă prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, care vizează înregistrarea gratuită a tuturor proprietăți lor pentru toți proprietarii, dar și eliberarea certificatelor de moștenitori după finalizarea acestor lucrări, acolo unde titularii drepturilor de proprietate sunt decedați. În acest caz, sunt informați reprezentanții Camerelor Notarilor Publici, acolo unde fiecare proprietar este arondat, și se trece la realizarea inclusiv a procedurii pentru dobândirea calității de moștenitor. Ultimii proprietari beneficiari care sunt în viață primesc astfel extrasul de carte funciară și beneficiază de toate drepturile care decurg de aici. Procedura de succesiune este gratuită în cazul unor asemenea lucrări cuprinse în programul derulat la nivel de județ./eradu/asalar

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, 26 septembrie